انواع شاخص های عملکردی:

شاخصایی که اندازه سروقت بودن هر کدوم از عملیات رو بررسی می کنه. محدودیتی باید واسه زمان انجام این فعالیتا تعیین شه که این محدودیتا بر مبنای نیاز مشتریان تعیین … Read More

نسبت‎های سودآوری:

از مهمترین این نسبت‎ها عبارتند از:   نسبت سود ناخالص به فروش[۱](حاشیه سود ناخالص): نسبت سود ناخالص به فروش، درصد هر ریال فروش رو نشون می‎دهد که پس از کسر … Read More

مدیریت : تعریف بهره‎وری:

(سازمان همکاری اقتصادی اروپا ـ سال۱۹۵۰میلادی): «بهره‎وری حاصل کسریه که از تقسیم مقدار ارزش محصول بر مقدار یا ارزش کلی یکی از عوامل تولید بدست می‎آید.» (سازمان بین‎المللی کار ـ … Read More

ارشد حقوق: روش سریع ارزیابی بهره‎وری:

۱- سودعملیاتی/ دارایی جاری حاشیه سود، گردش دارایی‎ها: ۲- سود عملیاتی/ فروش ۳- فروش/ دارایی‎های عملیاتی حاشیه سود خالص: ۴- سود ناخالص/ فروش هزینه‎های تولیدی: ۵- هزینه‎های تولیدی فروش/ فروش … Read More

مولفه های سلامت روان

    جدول  ۱-۲ عامل های ۱۳ گانه سلامت روان براساس طبقه بندی ارائه شده به وسیله کیس (۲۰۰۷)   واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین … Read More