آثار فن آوری اطلاعات دربیمه:(پایان نامه استفاده بهینه ازفن آوری اطلاعات در بیمه)

آثار فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه

صنعت بیمه تا حد زیادی بر پایه اطلاعات استوار است.بیمه نامه ها،کالاهای اطلاعاتی هستند که قابلیت دیجیتالی شدن دارندا؛بنابراین کالاهای بیمه ای برای تولید،مدیریت و توزیع بر خط مناسب هستند.در این قسمت به شرح مختصری از آثار چشمگیر فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه پرداخته می شود:[1]

2-12-1) کاهش موانع ورود به بازار:اینترنت سبب کاهش سرمایه مورد نیاز برای ورود به بازار بیمه شده است.فروش بیمه نامه ها در گذشته بیشتر از طریق شبکه گسترده کارگزاران و نمایندگی های بیمه انجام می شد و به دلیل نیاز به سرمایه گذاری عظیم برای ساخت چنین شبکه های گسترده توزیعی،از شرکت های بیمه قدیمی در برابر ورود رقبای جدید به بازار محافظت می شد؛اما امروزه اینترنت به عنوان کانال مستقیم فروش،شرکت های نوپا را قادر می سازد تا با هزینه کم به بازار بینه دسترسی داشته باشند.در این حالت شرکت های بیمه ای حتی می تواند به طور کامل حالت مجازی داشته و تمام بیمه نامه های خود را از طریق تارنما شرکت به فروش برسانند.

2-12-2) شفافیت بازار:عرضه اینترنتی اطلاعات درباره قیمت ها و کالاهای بیمه ای شرکت های مختلف سبب ایجاد شفافیت در بازار بیمه شده و به مشتریان قدرت انتخاب بیشتری می دهد.با وجود اینکه تارنماهای بسیاری از شرکت های بیمه حاوی اطلاعات کامل درباره انواع سرویس های بیمه ای قابل ارائه و نرخ های حق بیمه هستند؛اما بعضی از شرکت های بیمه از استراتژی عدم شفافیت قیمت،تبعیت کرده و به عرضه سرویس های بیمه ای پیچیده با جزئیات زیاد و قیمت های متغییر می پردازند.افزایش شفافیت بازار و کاهش موانع ورود به بازار،فشارهای وارده به بیمه گران برای کاهش قیمت ها را افزایش داده است.

2-12-3) تخصصی شدن : استفاده از فن آوری اطلاعات فرصت هایی را فراهم آورده تا بنگاه ها بتوانند به طور تخصصی تر کار کنند.شرکت ها می توانند با تمرکز در یک قسمت از زنجیره ارزش در آن قسمت به صورت تخصصی به فعالیت پرداخته و به برون سپاری سایر فعالیت ها بپردازند.کارهای تخصصی از جمله از تخقیق و توسعه،امور اجرایی،مدیریت دارایی ها و مدیرت خسارت ها را می توان به شرکت های تخصصی سپرد و در یک قسمت از زنجیره ارزش به صورت تخصصی به فعالیت پرداخت.در این باره می توان به شرکت بیمه آینیز[2] اشاره کرد.این شرکت تمامی کالاهای خود را فقط از طریق اینترنت به فروش می رساند.تمرکز شرکت آینیز بر توسعه یک استراتژی تجاری،طراحی کالاهای بیمه ای جدید و تعیین نرخ های بیمه ای به صورت تخصصی است.این شرکت تمام قسمت های دیگر زنجیره ارزش خود را از جمله پرداخت خسارت و خدمات پس از فروش،برون سپاری کرده است.تمرکز بر قسمت های خاصی از زنجیره ارزش به همراه استفاده از فن آوری جدید سبب شده است که این شرکت به راحتی بتواند به گسترش طیف کالا و خدمات خود و همچنین گسترش قلمرو جغرافیایی عرضه خدمات بپردازد.

1-12-2) کاهش هزینه ها: قابلیت فن آوری اطلاعات سبب بهبود کارایی در توزیع،امور اجرایی و فرایند های پرداخت خسارت شده و توزیع بر خط بیمه نامه ها سبب کاهش مستقیم هزینه های توزیع می شود. به طور معمول 12 تا 26 درصد عایدی حاصل از حق بیمه ها برای هزینه های توزیع مصرف می شود.عامل دیگری که سبب کاهش هزینه ها می شود اتوماسیون فرایند های تجاری است.به کارگیری فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سبب کاهش هزینه های امور اجرایی می شود.این هزینه ها به طور معمول برابر 9 تا 15 درصد عایدی حاصل از حق بیمه را به خود اختصاص می دهند.[3] کاریرد های فن آوری اطلاعات در فرایند های وابسته به پرداخت خسارت نیز سبب کاهش بسیار هزینه های فرایندی تسویه خسارت شده است.این هزینه ها به طور متوسط برابر 4 تا 12 درصد عایدی حاصل از حق بیمه ها هستند.

به کار گیری فن آوری اطلاعات، تحول گسترده ای را در امور اداری و سیستم های اطلاعاتی صنعت بیمه ایجاد می کند؛به صورتی که امکان انتقال الکترونیکی داده ها،مدارک،اسناد و مکاتبات مختلف از طریق کامپیوتر و خطوط ارتباطات مخابراتی فراهم می شود.همچنین فن آوری اطلاعات،توانایی شرکت بیمه را افزایش می دهد.این کارکرد در نتیجه افزایش تنوع محصولات و بهبود کیفیت و جلب رضایت مشتری می باشد.علاوه بر این،توسعه فن آوری اطلاعات سبب تسهیل روند اداری و افزایش بازدهی نیروی انسانی و مدیریت می شود(آستین،1382).

[1] -The European-business Market Watch Report(2002)

[2] -www.ineas.com

[3] -Swiss Re,Economic Research & Consulting)2000)