آموزش کارآفرینی/:پایان نامه درباره آموزش کارآفرینی

زمینه تاریخی آموزش کارآفرینی

کتز (2003) تاریخچه آموزش کارآفرینی به ترتیب رخدادهای زمانی در آمریکا را از سه حیطه مورد بررسی قرار داده است: دوره های برگزار شده، عناصر زیر ساختاری و مطالبی که در این زمینه انتشار پیدا کرده است. از جمله یافته های وی چنین است: در سال 1876 نظریه دستمزد فرانسیس والکر منتشر شد. (اولین کار اصلی که توسط یک فرد علمی و دانشگاهی، کارآفرین را مورد توجه قرار داده است). وی در کتاب اقتصاد سیاسی که در سال 1984 منتشر کرد، مدل کارآفرینی اش را بیشتر توسعه داده است. والکر یک نظریه پرداز با نفوذی بود که اولین رئیس انجمن اقتصاد آمریکایی به حساب می آید. وی همچنین به تصویب قانون هچ در همان سال اشاره می کند که نقش مهمی در توسعه کارآفرینی داشته است.

می توان گفت که کتز[1] (2003) کاملترین مطالعه را در زمینه گاه شناسی آموزش کارآفرینی انجام داده است. اگر چه وی در ادبیات پژوهش به عصر کشاورزی و تجربیات قبل از 1876 که در زمینه آموزش فعالیت های کسب و کار شده است توجه نموده است؛ با این وجود، طبق مطالعات وی سابقه آموزش کارآفرینی در دانشگاه هاروارد به سال 1947 بر می گردد. از نظر براش و همکارانش نیز سابقه آموزش کارآفرینی در آمریکا به سال 1947 بر می گردد که توسط مایلز مک در دانشگاه هاروارد طراحی و تدریس شده است.

در واقع می توان گفت که آموزش کارآفرینی به عنوان یک مزیت برتر در دانشکده های مدیریت بازرگانی از اوایل دهه 1970 شروع شده است. دانشگاه کالیفرنیای جنوبی اولین دوره MBA را در مرکز کارآفرینی در سال 1971 و دوره کارشناسی را پس از آن در سال 1972 شروع کرده است. رشته علمی کارآفرینی از همینجا ریشه گرفته است. در اوایل دهه 1980 نزدیک به 300 دانشگاه در آمریکا دوره هایی در زمینه کارآفرینی و کسب و کار کوچک داشته اند و در دهه 1990 این مقدار به 1050 دانشگاه افزایش یافته است. بنابراین به جرات می توان گفت ظهور واقعی آموزش کارآفرینی از دهه 1980 بوده است.

امروزه آموزش کارآفرینی در تمامی دانشگاه های دنیا تقریبا فراگیر شده است، بطوری که نزدیک به 2000 دانشگاه در آمریکا کارآفرینی را آموزش داده و 44 مجله معتبر بین المللی و بیش از صدها کتاب با عنوان کارآفرینی انتشار پیدا می کنند. (کتز، 2003). کارآفرینی هم در دنیای کسب و کار و هم در دانشگاه ها رونق بسیاری گرفته است. دوره ها، رشته ها و دانشکده های کارآفرینی روز به روز افزایش پیدا می کند. افزایش اهمیت کارآفرینی و رشته های مرتبط به آن نیز (کسب و کارهای کوچک و خانوادگی، کارآفرینی سازمانی و غیره) را می توان در افزایش پست های سازمانی اختصاص داده شده در این زمینه (کرسی یا استادی) را در کارآفرینی و رشته های مرتبط با آن نیز مشاهده کرد.

افزایش مشهوریت کارآفرینی در دانشگاه ها را می توان در رشد قابل ملاحظه داوطلبان شغلی و پست های هیئت علمی کارآفرینی نیز مشاهده کرد. فینکل[2] و دیدز [3](2001) در مطالعاتشان افزایش داوطلبین مشاغل ستادی کارآفرینی در دانشگاه های آمریکا را از 35 در سال 1990 به 68 در سال 1998 و به 228 در سال 2000 گزارش نموده اند. علی رغم افزایش بی سابقه و دور از انتظار در این رشته، هنوز کارآفرینی در میان سایر رشته های دانشگاهی مشروعیت خود را بدست نیاورده است.

 

2-4-2 اهداف آموزش کارآفرینی

آموزش کارآفرینی ممکن است اهداف متعددی داشته باشد و البته راه اندازی کسب و کار خودش مهمترین هدف است. چرا که با راه اندازی کسب وکار، از طریق کالاها و خدمات ارائه شده ارزش افزوده ای در جامعه ایجاد شده و همچنین افراد مختلفی مشغول به کار می شوند.

يكي از مهم‌ترين و مقدم‌ترين عوامل در طراحي و اجراي يك دوره آموزشي، توجه به اهداف آن است. در تدوين اهداف يك دوره آموزش كارآفريني نيز ابتدا بايد هدف از برگزاري آن را مشخص كرد. دوره‌هاي آموزش كارآفريني نيز همانند تمام دوره‌هاي آموزشي براساس اهداف متفاوتي طراحي مي‌شوند. با وجود اين، در مجموع فارغ از اهداف ويژه خود سه تغيير اساسي در فراگيران ايجاد مي‌كند اين سه تغيير شامل تغيير در دانش و معلومات و اطلاعات، تغيير در نگرش و بينش و طرز تلقي افراد نسبت به موضوعات و مسايل ويژه و در نهايت تغيير در مهارت‌ها و توانايي‌هاي عملي افراد است. با گسترش حيطه فعاليت‌هاي آموزشي در حوزه كارآفريني نيز مي‌توان اهداف دوره‌هاي آموزشي در اين زمينه را به شرح زير طبقه‌بندي كرد:

 

– دوره‌هاي آموزشي با هدف آگاه كردن و ترويج فرهنگ و روحيه كارآفريني بين تمام اقشار جامعه. اين دوره‌ها با تأثير در بينش افراد نسبت به كارآفريني به عنوان يك انتخاب شغلي و معرفي كارآفرينان موفق و نحوه دستيابي آنان به اين توفيقات، گروه‌هاي مختلف اعم از جوانان، اقليت‌ها، بيكاران، بازنشستگان و… را نسبت به اين امر حساس و با انگيزه مي‌كنند تا تمايل به كارآفرين شدن در آنان افزايش يابد و ايده‌هاي نو را تا دستيابي به كمال و نتيجه دنبال كنند.

[1] Katz

[2] Finkle

[3] Deadz