آگاهی سرمایه گذاران،پایان نامه رابطه آگاهی بابهره وری شرکت ها

آگاهی سرمایه گذاران

2-4-1) تعاریف و مفاهیم

به گفتة بلكمور  آگاهی[1] هم بديهي ترين چيزي است كه مي توانيم آن را بررسي كنيم و هم دشوارترين. (بلكمور، 1387). بنا به تعريف سرل[2] كه از طريق اشاره صورت مي پذيرد و نه به طور مثال از طريق يك تحليل مفهومي ” حالات آگاهانه، آن حالات احساس، ادراك[3] و آگاهانه هستند كه از صبح وقتي شما از يك خواب(بی رویا[4]) بيدار مي شويد ، آغاز مي شوند و تا انتهاي روز كه شما به خواب مي رويد و يا به شكل ديگري (نا آگاه) می شوید ادامه پيدا مي كنند Searle, 2007, p.326)).

مغز انسان دارای سه نوع نظام‌ شناخت است:

1.نظام شناخت شورمندانه یا عاطفی [5] که دانایی شورمندانه یا عاطفی‌ را پدید می‌آورد.

2.نظام شناخت دریافتمندانه یا ادراکی [6] که دانایی دریافتمندانه یا ادراکی را موجب می‌شود.

3.نظام شناخت هوش‌ورزانه یا اندیشه‌ورزانه[7] که عامل دانایی‌ هوش‌ورزانه یا اندیشه‌ورزانه[8] است.(طاهری،1388).

میزان آگاهی و ارزش اطلاعات حسابداری از دیدگاه سهامداران از طریق تحقیقات مشاهده ای مورد ازمون قرار گرفته و همبستگی اطلاعات منتشر شده حسابداری و تغییرات قیمت سهام محاسبه و تحلیل شده است . چنانچه این همبستگی با اهمیت باشد می توان ان را شاهدی بر سودمنری اطلاعات برای سرمایه گذران به شمار اورد  .

آگاهی سرمایه گذاری تعاریف متفاوتی را در خود جای داده است و درمعنای اقتصادی آن عبارت است آگاهی  و دانش کافی از مخارجی که صرف افزایش یا حفظ ذخیره سرمایه می‌گردد. اما مفهوم فراگیر آن در بازار اوراق بهادار به صورت زیر آمده است:

«سرمایه‌گذاری تصمیمی است که بر اساس آن سرمایه‌گذار مصرف کنونی خود را در ازای بدست آوردن مصرف بیشتر در آینده به تاخیر می اندازد.»

هدف فردی که در  بازار اوراق بهادار  شرکت می کند مشخص است. او برای بدست آوردن سود و کسب منافع بیشتر در این بازار گام می‌نهد. هنگامی که سرمایه‌گذار یک ورقه بهادار را خریداری می‌کند سرمایه گذاری صورت پذیرفته است، اما خرید یک خانه به قصد زندگی سرمایه گذاری محسوب نمی‌شود. در حقیقت شخص سرمایه‌گذار به امید بدست آوردن ارزشی در زمان آینده از ارزش‌های کنونی صرفنظر می نماید. اگر عوامل ترغیب کننده برای سرمایه گذاری وجود نداشته باشد، افراد به طور معمول مصرف کنونی را به مصرف آینده ترجیح می‌دهند. بنابراین فرد سرمایه‌گذار باید از سرمایه‌گذاری کنونی خود انتظار بدست آوردن بازده مثبت داشته باشد و بهره‌مندی از ثروت و فرصت‌های مصرف در آینده ترغیب کننده وی خواهد بود(نیک بختی،1386).

سرمايه‌گذاري به صورتهاي ديگري نيز تعريف شده است:

– سرمايه‌گذاري خريد اقلام دارايي و يا اوراق بهاداري است كه ميزان بازده و ريسك مورد انتظار آن داراي تناسب باشد.

– سرمايه‌گذاري خريد اقلام دارايي و يا اوراق بهاداري است كه با گذشت زمان منجر به ايجاد درآمد و افزايش ارزش براي سرمايه‌گذار خواهد شد.

سرمايه‌گذاري در مسكن و زمين يك‌سرمايه‌گذاري واقعي ناميده‌ مي‌شود. هدف اين نوع سرمايه‌گذاري توليد كالا و خدمات با هدف بيشينه كردن ثروت است. در واقع در دوران تورم، افراد براي ايجاد درآمد و گريز از كاهش ارزش پول اقدام به خريد كالاهاي بادوام و دارايي‌هاي واقعي مي‌كنند. اين نوع سرمايه‌گذاري هيچ نوع درآمد جاري و منظمي براي سرمايه‌گذار در پي نخواهد داشت.

[1] Awareness

[2] Searle

[3] Sentience

[4] Dreamless

[5] Affective cognition

[6] Perceptual Cognition

[7] Intelliectual Cognition

[8] Intelliectual Awareness