اجزای تشکیل دهنده محیط:/پایان نامه جو سازمانی مدارس ابتدایی

رویکردی اقتضایی در بررسی ایعاد سازمان :

سازمان­ها سیستم­های باز هستند و مدیریت آنها بسیار پیچیده است منبع این پیچیدگی گروه­های انسانی و هدایت فرهنگ سازمانی و الگوهای رفتاری است . یک گام مهم در شناخت سازمان و مدیریت صحیح آن­ها، توجه به ابعاد سازمان­ها ست. ابعاد سازمان به دو گروه محتوایی و ساختاری تقسیم می­شوند. ابعاد محتوایی ویژگی­های کلی سازمان را مشخص می­سازد و شامل اندازه­، اهداف و راهبردی، فن­آوری، شرایط محیطی و فرهنگی سازمانی است . ابعاد ساختار مشخصات درونی و ساختاری سازمان را بررسی کند، توجه به هر دو بعد ضروری است .

2 – 11 – 4 اجزای تشکیل دهنده­ی محیط :

محیط کلی را می­توان به 9 جز تقسیم کرد که اجزای مزبور عبارت اند از:

 • منابع انسانی
 • رقبا
 • سهام داران
 • اقتصاد
 • بازار
 • منابع فیزیکی
 • عوامل اجتماعی و فرهنیگ
 • دولت
 • منابع مالی      ­

 

 

2 – 11 – 5  مطالعه­ی لادرنس و لورش :

لادرنس و لورش از پروفوسورهای دانشگاه هاروارد در سال 1967 بر روی 10 شرکت آمریکایی تحقیق کرده و با این تحقیق کمک شایان به پیشرفت روی آوری به اقتضا نمودند. این در بررسی خود را بر روی اینکه کدام نوع ساختار سازمانی اثر بخشی­تر (کاراتر) است انجام داده­اند . در بررسی خود از سه مفهوم مهم و اساسی تمایز، وحدت[1] و یکپارچگی[2]، محیط[3] و عدم اطمینان استفاده کردند . نتیجه­ی کلی از تحقیقات لاورش و لورش این بود که ساختار داخلی واحد یک سازمان (وابسته شدن و یکپارچه شدن) وابسته به شرایط محیطی مربوطه شکل می­گیرد . در یک شرایط پویا، متغیر نامعلوم (نامشخص) وضعیت متمایز و یکپارچه­ی سازمانی مناسب است . می­توان گفت تحقیق لاورنس و لورش به این هدف خدمت کرده است که در هر سازمانی ساختار فرآیند­های هر واحد را ما درجه­ی رسمی بودن، سبک رهبری، نوع ارتباطات، روابط بین افراد و …. مناسب با ویژگی­های زیر محیطی (تغیر، ابهام و عدم اطمینان) که در آن قرار دارد باید مشخص نماید. در غیر این صورت اثر بخشی واحد سازمانی کاهش خواهد یافت .

و نیز نشان دادند که بهترین ساختار سازمان وجود نداشته و بهترین ساختار بنا به شرایط محیطی تغیر می­یابد .  بهترین و موفق­ترین ساختار سازمانی، آن است که با ویژگی­های شرایط محیطی هماهنگی داشته باشد.

 

2 – 11 – 6 تحقق و بررسی «جی تامسون» :

تامسون در تحقیق خود روی دو موضوع اساسی تأکید ورزیده است.

اول: رده­بندی و مشخص نمودن ویزگی­های محیط سازمان و نشان دادن روابط آن، با ساختار سازمانی است.

دوم: هنگام برقراری نمودن رابطه، سازمان با عناصر محیطی مربوط به استراتژیهایی است که می­تواند تعقیب شود که مهم­ترین فایده این بررسی و دید، در اولویت قرار دادن روابط بین زیر مجموعه­های سازمان است، بنا به نظریه­ی تامسون ساختار سازمان رسمی به هر شکلی باشد مشکلات، تکنیک­ها و گرایشات متفاوت به صورت مختلف در سه زیر سیستم جداگانه مشاهده می­شود این زیر سیستم­ها عبارتند از:

 1. زیر سیستم تکنیکی
 2. زیر سیستم هماهنگ کننده (سازمانی- مدیریتی)
 3. زیر سیستم موسسه­ای

 

[1] .Differentiation

[2] Intergration

[3] .uncertainty