اعتماد عمومی//پایان نامه درباره خدمات دولت الکترونیک

اعتماد عمومی

2-3-1- تعریف اعتماد

راجر(1995) اعتماد را تمایل یک نفر به آسیب­پذیر نگه­داشتن خود در برابر اقدامات طرف مقابل بر اساس این انتظار که طرف مقابل دست به اقداماتی می­زند که برای اعتمادکننده اهمیت دارد، می­داند. در تعریف دیگری روتر(1997) آنرا صلاحدیدی از جانب فرد یا گروهی که می­توان به واسطه­ی آن بر کلام، وعده، اظهار شفاهی یا کتبی فرد یا گروه دیگری تکیه کرد بیان می­کند. همچنین به عقیده گوردون (2000) اعتماد یک انتظار مثبت است، در رابطه با اینکه طرف مقابل در گفتار، کردار و رفتار خود به گونه­های فرصت طلبانه رفتار نکند(به نقل از زاهدی و همکاران،1390). در تعریف کلاس اوفه اعتماد به معنای این باور است که دیگران با اقدام یا خودداری از اقدام خود به رفاه من یا ما کمک می­کنند و از آسیب­زدن به من خودداری می­کنند(بختیاری، 1389).

همچنین هاورسون[1]( 2003) نیز اعتماد را اتکا یا اطمینان به برخی رویدادها و فرآیندها یا اشخاص تعریف کرده است. بنابراین اعتماد را به طور کلی می­توان اتکا بر اقدامات مشروط آتی طرفین تعریف کرد(دانایی فرد، 1387).

 

2-3-2- مفهوم اعتماد

به عقیده‏ی استوک[2](1999) صرف اینکه اشخاص جامعه درکنارهم زندگی می­کنند، به یکدیگر احترام می‏گذارند و شاید رفتاری خیرخواهانه یا حداقل غیر بد خواهانه به یکدیگر دارند، ناشی از اعتماد سطحی بین افراد است. البته اهمیت پایه­ای اعتماد فراتر از این دلایل اخلاقی است. ارزش کارکردی و سودمند در جلوگیری از به خطر افتادن روابط اجتماعی ظاهر می­شود. زاهدی و همکاران(1390) در پژوهش خود عنوان کردند که نقش اعتماد در کارکرد جامعه از مدت­ها پیش توسط اندیشمندان این حوزه مطالعه شده که از میان آنها می­توان به دورکیم اشاره کرد.

در تئوری سیاسی و جامعه شناسی مدرن، مفهوم اعتماد را به طور معمول در چارچوب رابطه‏ای تعریف می­کنند. این در حالیست که تمرکز جامعه شناسان روی روابط بین افراد و سیستم­ها می­باشد. اعتماد یکی از جنبه­های مهم روابط انسانی و زمینه‏ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است. اعتماد مبادلات را در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وسعت می­بخشد. در فضای مبتنی بر اعتماد ابزارهایی چون زور و اجبار به تضمین دادوستدها، کارایی خود را از دست می­دهند و در عوض قصد افراد برای بازپرداخت­ها و اعتقاد به درستکاری افزایش می­یابد .اعتماد، بازار کار را رونق می­بخشد، تمایل افراد را به تعامل و همکاری با گروه­ها افزایش می­دهد و شبکه­ای پررونق از تجمع­های داوطلبانه در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی ایجاد می­کند. اعتماد، رضایت را جانشین اجبار می­کند و این یکی از اهداف مهمی است که نخبگان واداره کنندگان جامعه درصدد دستیابی به آن هستند(لارسون ، 2007).

 

2-3-3- انواع اعتماد

  • اعتماد بنیادی:نگرشی است نسبت به‏ خود و دنیای پیرامون که رفتار واعمال ما را متأثر می‏سازد و موجب تقویت این تفکر می‏گردد که افراد و امور جهان قابل اعتمادند و بر استمرار و ثبات این باور صحه می­گذارد.
  • اعتماد بین شخصی:شکل دیگری ازاعتماد است که در روابط چهره به‏چهره خود را نشان می­دهد. این شکل از اعتماد موانع ارتباطی را مرتفع می­سازد و با کاستن از حالت دفاعی، بسیاری ازتعاملات مؤثر را موجب می­شود.

اعتماد عام یا تعمیم یافته: اعتماد عام یا تعمیم یافته را می­توان داشتن حسن ظن نسبت به افراد جامعه جدای ازتعلق آنها به گروه­های قومی و قبیله­ای تعریف کرد. (اوجاقلوو زاهدی، 1384).

[1]– Harvorsen

[2]-Stok