می 9, 2021

بررسی عوامل موفقیت سازمان جانشین پرور

دانشگاه پیام نور

واحدگرمسار
پایان نامه
برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد
رشته مدیریت دولتی( منابع انسانی)
گروه مدیریت
عنوان پایان نامه :
بررسی عوامل موفقیت سازمان جانشین پرور (مطالعه موردی:اداره کل بیمه سلامت استان فارس)
استاد راهنما :
جناب آقای دکتر هادی همتیان
استاد مشاور :
جناب آقای دکترحسن فراتی
نگارش:
افسانه شامخی
آبان۹۴
تقدیم به:
آخرین منجی
آنکه آمدنش را وعده داده اند
موعودمعهود(عج)…
با استعانت ازاو
وتقدیم به:
پدر ومادر مهربانم که همواره در سایه دعای خیرشان زیسته ام.
همسر عزیزم که در مسیر زندگی دلسوزانه همراه ویاریگرم است.
وفرزند دلبندم که برایم سرمایه امید وزندگانی است.
سپاسگزاری:
سپاس بزرگوارانی را که مرا درانجام این امر یاری نموده‌اند
جناب آقای دکترهادی همتیان استاد راهنما
جناب آقای دکترحسن فراتی استاد مشاور
چکیده:
امروزه پیشرفت حوزه های مختلف فرهنگی‌‏‏‏‏، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و به­ویژه فناوری‏، محیطی رقابتی، پویا و به شدت متغیری را ایجاد کرده و نتایج تحقیقات، نشان از کمبود نیروهای شایسته و با استعداد و افزایش نیاز سازمان­ها به مدیرانِ به مراتب توانمندتر، مستعد‌تر‌، ماهرتر و شایسته­تر از مدیران امروزی­، در سال­های آتی دارد. یکی از پاسخ­های مناسب به این نیاز سازمان­ها، طراحی و تبیین چهره­ای نوظهور در قالب سازمان جانشین­پرور و براساس مفاهیم غنیّ مدیریت استعداد، شایستگی و سرمایه اجتماعی است. حال، پرسش اصلی و بنیادی آن است که عوامل وویژگیهای تاثیرگذاردر موفقیت سازمان جانشین پرورچگونه می باشد؟
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در پاسخ به این پرسش اصلی، تحقیق کاربردی حاضردراداره بیمه سلامت استان فارس شکل گرفت و محقق، پس از تمرکز بر مبانی نظری، مطالعه ادبیات موضوع وبا بهره گرفتن از مدل سازمان جانشین پرورودرنهایت با الگو قراردادن پرسشنامه استاندارد سازمان جانشین پروربه عنوان پرسشنامه اصلی وبادراختیار قراردادن نمونه‌ای از پرسشنامه به اساتیدراهنما،مشاور،متخصصین وصاحبنظران اداره کل بیمه سلامت استان فارس،بعد از اعمال نظر آن‌ ها، پرسشنامه با بدست آوردن آلفای کرونباخ۸۷% نهایی ودراختیار ۱۴۲نفر به عنوان نمونه آماری قرارگرفت.
اطلاعات جمع آوری شده با بهره گرفتن از نرم افزار آماری spss17 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای بررسی فرضیات از رگرسیون ساده وچندگانه استفاده گردید.
نتایج نشان از تاثیرمثبت ومعنادار تمامی متغیرهای وابسته کمی(توانمندی­های راهبردی،تمایل فعال به ،جانشین­پروری ،تعامل پویای مشاغل ومحیط،ارتباطات نهادی ،اندازه سازمان ،ارتباطات شبکه­ ای)به روی متغیرمستقل کمی(سازمان جانشین پرور) می باشد.
واژگان کلیدی:
جانشین پروری،مدل سازمان جانشین پرور،بیمه سلامت
فهرست مطالب

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

عنوان صفحه

 

 

تقدیم به ت

 

 

سپاسگذاری ث

 

 

چکیده ج

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

 

۱-۱- مقدمه ۱

 

 

۱-۲- بیان مساله ۲

 

 

۱-۳-اهمیت وضرورت موضوع تحقیق ۴

 

 

۱-۴- اهداف تحقیق ۵

 

 

۱-۴-۱- هدف کلی ۵

 

 

۱-۴-۲- اهداف جزیی ۵

 

 

۱-۴-۳ اهداف کاربردی ۵

 

 

۱-۵- فرضیات تحقیق ۶

 

 

فصل دوم: ادبیات تحقیق

 

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 

 

۲-۱- مقدمه ۹

 

 

۲-۲- بیمه ۱۰

 

 

۲-۲-۱- واژه بیمه ۱۰

 

 

۲-۲-۲- تاریخچه بیمه ۱۰

 

 

۲-۲-۳- سیر تحول بیمه ۱۱

 

 

۲-۲-۴- تاریخچه بیمه در ایران ۱۱

 

 

۲-۲-۵- جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی ایران ۱۲

 

 

۲-۳-تاریخچه برنامه ریزی جانشین پروری ۱۲

 

 

۲-۴-تمایزات برنامه ریزی جانشین پروری با برخی دیگربرنامه ریزی ها ۱۳

 

 

۲-۵-انواع جانشین پروری ۱۶

 

 

۲-۵-۱-مدیریت جانشین پروری رسمی ۱۶

 

 

۲-۵-۲-مدیریت جانشین پروری غیررسمی ۱۶

 

 

۲-۶-برنامه ریزی ومدیریت جانشین پروری وبرنامه ریزی نیروی کار ۱۶

 

 

۲-۷-ریسک های موجوددربرنامه ریزی جانشین پروری ۱۶

 

 

۲-۸-مبانی،مفاهیم وماهیت سازمان جانشین پرور ۲۰

 

 

۲-۸-۱-تعاریف جانشین پروری ۲۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *