می 9, 2021

تاریخچه بانکداری:/پایان نامه درباره بانکداری الکترونیک

در آغاز دهة هشتاد شمسي و پس از اتخاذ استراتژيهاي گسترش مكان، تبليغات پيشبردي و تنوع خدمات لازم بود تا مأموريت بانكها از طريق راهبردهاي ديگري محقق شود. بر اين اساس استراتژيهاي جديدي پس از برگزاري جلسات، سمينارها و همايشهاي متعدد در جمع مديران ستادي و عملياتي، كاركنان و كارشناسان با اتخاذ رويكرد پائين به بالا[1] تدوين شد. برخي از اين استراتژيها عبارتند از:

  1. ارزش آفريني براي مشتريان داخلي در تعامل با ارزش آفريني براي مشتريان و سهامداران؛
  2. افزايش سهم اخذ شده از مشتري به جاي سهم از بازار؛
  3. استانداردگرايي و توجه به كيفيت خدمات و مديريت هزينه؛
  4. جايگزين كردن تيمها به جاي سلسله مراتب سازماني و افزايش اختيار و مسئوليت تيمها؛
  5. تحول در آموزش و ساختار آموزشي نظام بانكي؛
  6. نظام بانكي به عنوان يك سازمان يادگيرنده؛
  7. گسترش خدمات الكترونيك و استقرار سيستم بانكداري جامع[2]؛
  8. متنوع ساختن خدمات و رضايت از طريق ايجاد موسسه مادر (هولدينگ)؛

عناوين استراتژيهاي فوق گوياي اين نكته است كه چهار نيروي موجود در نظام بانكي متشكل از مشتري[3]، تغيير[4]، رقابت[5] و شايستگي[6] به عنوان نيروهاي پيش برندة موتور تحول بانك شناسايي شده‌اند و آن چنان از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردارند كه تمام مصداقهاي اين چهار نيرو در بيانيه مأموريت بانك و به تبع آن در استراتژيهاي اتخاذ شده توسط بانك گنجانده شده است (حياتي، 1390).

عوامل مؤثر در عدم ايجاد صنعت بانكداري الکترونيک بعد از انقلاب اسلامي در بخش مربوط به چالشهاي كلان محيطي كه از نظر گذشت، متغيرهايي همچون افزايش سطح تحصيلات، پذيرش ايران در سازمان تجارت جهاني، حمايت از فعاليت بخش خصوصي در فعاليت بانكداري، كاهش هزينه‌هاي برقراري ارتباطات و افزايش سرعت ارتباطات و در نهايت افزايش نرخ پذيرش كامپيوترهاي شخصي و تلفن همراه مطرح گرديد. تمام متغيرهاي فوق بيانگر نياز به چرخش استراتژيك از بانكداري سنتي به سوي بانكداري الكترونيك است. بانكداري الكترونيك كه عموماً در محيط اينترنتي اعمال مي‌شود در مقابل ساير رقباي خود، يعني ساير رسانه‌ها و بانكداري سنتي از طريق شعب ويژگيهاي منحصر بفردي دارد. كه اين ويژگيها موجبات عدم ايجاد صنعت بانكداري الکترونيک بعد از انقلاب اسلامي گرديد كه اهم آنان عبارتند از:

1- همانطور که مي‌دانيد در سال 1357 بعد از پيروزي انقلاب شکوهمند مردم ايران، ما کشوري غارت شده از طرف حکومت طاغوت و عوامل دست نشانده آنها و مخصوصاً آمريکا به ارث برديم که جبران اين خسارات نياز به فروش چندين سال منابع ملي کشور را داشت.

2- در دو سال اول پيروزي انقلاب، مسئولين نظام بيشتر در تفکر برپايي حکومت اسلامي بودند و هنوز دوست و دشمن خود را بصورت کامل شناسايي نکرده بودند که اين امر نيز سبب درگيري کشور و مسئولين آن با ترورها و مسائل امنيتي گرديد.

3- در سال 1359 نيز با حملة ناجوانمردانه کشور عراق و رژيم بعث با سرکردگي صدام به ايران که اين امر به 8 سال جنگ نابرابر انجاميد، سبب از دست دادن منابع مالي و انساني بسياري در کشور گرديد و اگر همين جنگ را ثروتمندترين کشور و يا حتي خود آمريکا انجام داده بود الان ديگر آمريکايي نبود که براي همه دنيا ديکتاتوري کند.

4- بعد از جنگ مسئولين نظام بيشتر به فکر ترميم و بازسازي کشور آن هم با خزانه‌اي خالي بودند به گونه‌اي که تا يک دهه به طول انجاميد و هنوز هم در بعضي از مناطق در حال جبران خسارات ناشي از اين تجربه تلخ هستند.

5- بعد از جنگ خصوصاً در دهة هفتاد همزمان با بازسازي کشور به صورت محدود صنعت الکترونيک وارد کشور شد ولي به دليل قيمت بالاي تجهيزات نه مردم عادي توانايي استفاده از اين تجهيزات را داشتند نه دولت توانايي خريد اين تجهيزات را به صورت امروزي داشت. کامپيوتر بيش از يک ميليون تومان اوايل دهة هفتاد مانند اثاثيه لوکس و دکوري بود که فقط در منزل اقشار غني مملکت يافت مي‌شد.

پس نمي‌توان به مسئولين در اين مدت زماني وقوع حوادث، خرده گرفت که چرا مملکت ما مانند ديگر کشورها پيشرفت چنداني نه تنها در اين صنعت بلکه در خصوص تمامي علوم و فنون نداشته است. همانطور که گفته شد اين وقايع کشور ما که چيزي نيست اگر چندين کشور غني هم در اين مدت (15سال) درگير چنين مسائلي مي‌شدند شايد الان به جاي پيشرفت الکترونيک مانند عصر حجر زندگي مي‌نمودند. البته در اواخر دهة هفتاد و دهة هشتاد ايران در خصوص مجهز شدن به تجهيزات الکترونيکي پيشرفت چشمگير و خوبي داشته، به گونه‌اي که نه تنها مراکز اداري و بانکها مجهز به الکترونيک شدند بلکه اين صنعت به منازل مردم نيز وارد شد (محمودي، 1390). در اينجا به عوامل بازدارندة پيشرفت صنعت الکترونيک در دهة هشتاد در کشور مي‌پردازيم:

1- ورود صنعت الکترونيک به کشور بصورت يک امر تفنني و خيلي بي‌برنامه صورت گرفت. به صورتي که کمتر کسي مي‌دانست اين امکانات آيا به درد مي‌خورد يا خير و اگر هم به درد مي‌خورد براي چه کاري مي‌باشد. به همين علت توزيع اين صنعت در کشور نه مناسب بود و نه برنامه‌اي داشت و حتي براي وارد نمودن اين تجهيزات تفکري نشده بود و کشور ما از هر جايي که امکانات را مشاهده مي‌نمود خريداري مي‌کرد که سبب تحمل خسارت سنگين در اين صنعت گرديد.
2- نبودن دوره‌هاي آموزشي اولية کامپيوتر در مقاطع تحصيلي راهنمايي و دوره پايه در مقاطع متوسطه براي همه رشته‌هاي تحصيلي سبب عدم آشنايي نسل جوان با اين صنعت گرديده و اگر هم کسي بخواهد آنرا فراگيرد نياز به وقت و هزينه بسياري است که حتي براي همين مراحل ابتدايي بايد بپردازد که از عهدة همه کس برنمي‌آيد و اگر خيلي خوش‌بينانه بخواهيم نگاه کنيم جوانان ما بايد در دانشگاه آن هم با قبولي در کنکور مي‌توانند اين علم را بياموزند.

3- عامل بعدي که سبب شده تا اين علم در کشور ما پيشرفت کمي داشته باشد گراني تجهيزات سخت‌افزاري بود به گونه‌اي که در بعضي مقاطع افراد براي داشتن آن مجبور به دريافت وام از بانکها بودند. همانطور که مي‌دانيد با آمار منتشره در جرايد و روزنامه‌ها چيزي حدود 90 درصد اقشار جامعه ما داراي زندگي متوسط و ضعيف بودند. پس پيشرفت صنعت الکترونيک در کشور ما منوط به پيشرفت اين بخش از جامعه مي‌باشد که بيشترين مراجعات به مراکز دولتي و مسافرتهاي درون شهري را دارند. اگر تدبيري انديشيده مي‌شد (کاهش نرخ گمرگ و يا افزايش توليد به حالت کنترلي و پوششي) اين تجهيزات در اختيار همة افراد جامعه قرار گرفته و شاهد پيشرفت چشمگيري در اين خصوص خواهيم بود. کشور ما نه تنها تدبيري در اين خصوص نداشته بلکه براي اماکن و مراکز کامپيوتر و خدمات کامپيوتري ايجاد شده در اين مدت مانند کافي‌نت‌ها هيچ کنترل اصولي و اساسي نيز به عمل نياورده است و گاهاً مشاهده مي‌شود زماني که دولت اقدام به فعاليتي در سطح کشور (مانند ثبت‌نامهاي اينترنتي) بصورت الکترونيک مي‌نمايد تمام اقشار جامعه را دچار سردرگمي و اضطراب مي‌نمايد و بيشتر شاهد اعتراض مردم و گله‌مندي آنها از برنامه ايجاد شده هستيم تا خرسندي و خوشحالي آنها در جهت استفاده ازسسيتم الکترونيک (كرد و همكاران، 1390).

[1] Buttom-up

[2] Core Banking

[3] Customer

[4] Change

[5] Competition

[6] Competenc