تبليغات بازرگاني:/پایان نامه درباره تبلیغات و جذب گردشگر

جاذبه دو جنبه‌اي و يك جنبه‌اي:

پيام‌هاي تبليغاتي از اين حيث كه چه نوع اطلاعاتي به مخاطب ارايه مي‌كنند، به دو دسته پيام‌هاي يك جنبه‌اي و پيام‌هاي دو جنبه‌اي تقسيم مي‌شوند:

پيام‌هاي يك جنبه‌اي

پيام‌هايي هستند كه فقط اطلاعات مثبت در خصوص كالا ارايه مي‌كنند و از ارايه هرگونه اطلاعاتي در خصوص نارسايي‌ها و يا نقاط ضعف محصول خودداري مي‌كند. نمونه بارز آن آگهي‌هاي بي‌شماري است كه هر يك از ما هر روز در مقياس وسيعي در معرض آن قرار داريم.

پيام‌هاي دو جنبه‌اي

پيام‌هايي هستند كه نه تنها به ارايه اطلاعات مثبت در خصوص كالا مي‌پردازند بلكه نارسايي‌هاي آن را نيز ذكر مي‌كنند؛ يعني علاوه بر ارسال اطلاعات مثبت به مصرف‌كنندگان، به آن‌ها اطلاعات منفي نيز در خصوص كالا ارايه مي‌نمایند. در اين نوع پيام‌ها، گيرنده‌ي پيام علاوه بر اين كه با جنبه‌هاي مثبت و مزاياي كالا آشنا مي‌شود با نارسايي‌هاي احتمالي كالا و يا شركت نيز آشنا شده و هنگام تصميم‌گيري، اطلاعات دقيق و واقعي بيشتري در اختيار دارد. (همان منبع،142)

 

 

جاذبه نوستالوژي

در اين روش تبليغاتچي با نسبت دادن كالا به دوران گذشته و زنده كردن حس حسرت نسبت به جواني و ايام قديم، مصرف كننده را به خريد كالاي مورد نظر تشويق مي‌كند. به نظر مي‌رسد باتوجه به فرهنگ ايرانيان و احساسات عميق آن‌ها روش نوستالوژي روش موفقي خواهد بود. طبق پژوهشی كه در آمريكا انجام شده است حدود 10 درصد از تبليغات تجاري اين كشور نيز به روش فوق انجام مي‌گيرد زيرا بيشتر بزرگسالان معتقدند شرايط در گذشته بهتر از امروز بوده است. (همان منبع، 124)

جاذبه‌ي اخلاقي:

اين نوع جاذبه بر تشخيص مخاطبان درباره‌ي درست يا غلط بودن چيزي تكيه مي‌كند. از جاذبه‌ي اخلاقي وقتي استفاده مي‌شود كه هدف ترغيب مردم به حمايت از مقاصد و آرمان‌هاي اجتماعي  نظير محيط زيست سالم‌تر و تميزتر، روابط نژادي بهتر، حقوق مساوي براي اقشار مختلف اجتماعي، كمك به افراد معلول يا مبتلايان به بيماري‌هاي خاص و… باشد. (فروزفر، 1390، 75)

تبليغاتي كه مربوط به بنياد امور بيماري‌هاي خاص است از اين نوع است.

جاذبه‌هاي جنسي:

در اين نوع از تبليغات تجاري با بهره‌گيري از روانشناسي جنسي، ايجاد حساسيت نسبت به محرك‌هاي بينايي شهواني و برانگيختن ميل جنسي با استفاده از آشكار كردن اعضاي محرك زن و مرد  كه در هر فرهنگي متفاوت است براي دستيابي به اهداف تبليغاتي تلاش مي‌كنند. (محبي، 1381، 379)

 

2-1-10 تكنيك‌هاي اجرايي تبليغات بازرگاني

در كنار استفاده از جاذبه‌هاي تبليغاتي يك گروه تبليغاتي بايد بداند كه چگونه جاذبه‌اي را كه براي تبليغ در نظر گرفته است به تصوير بكشد و از چه تكنيك‌هايي براي به تصوير كشيدن آن استفاده كند. در عين حال كه انتخاب جاذبه براي تبليغ مهم است نحوه‌ي اجراي آن با استفاده از تكنيك‌هاي خاص نيز حائز اهميت است. پيام تبليغاتي به اشكال متعددي مي‌تواند ارائه شود. برخي از مهمترين اين تكنيك‌ها در زير آورده شده است كه براي تدوين تبليغ از آن‌ها مي‌توان بهره گرفت.(محمدیان، 1388)

موزيكال (پيام آهنگين)

در اين سبك يك يا چند شخصيت كارتوني نشان داده مي‌شود كه مشغول خواندن آوازي درباره‌ي يك كالا يا خدمات هستند. دليل اصلي استفاده از اين شيوه اين است كه به خاطر سپردن و به يادآوردن اشعار و ترانه‌ها، ساده است و به راحتي در ذهن حك مي‌شود. اگر موسيقي و ترانه آگاهانه به كار گرفته شود، قطعاً مي‌تواند مؤثر و جذاب باشد ولي اشاعه و گسترش روحيه‌ي ابتذال با قطعات ظاهراً آهنگين ناموزون و نامفهوم در درازمدت نتيجه‌ي عكس مي‌دهد. (يگانه دوست، 1380)

سبك زندگي

در اين شيوه مناسبت يك كالا با سبك زندگي نشان داده مي‌شود. سبك زندگي يك الگوي زندگي فردي است كه در فعاليت‌ها، دلبستگي‌ها و افكار شخصي بيان مي‌شود. سبك زندگي چيزي بيش از شخصيت يا طبقه‌ي اجتماعي شخص است. اين سبك شامل الگوي كامل عمل و عكس‌العمل فرد در جهان است.(محمديان،171،1388)

برشي از زندگي روزمره

روش برشي از زندگي روزمره يك شيوه‌ي دراماتيك قديمي است كه در آن بازيگران داستاني را به نمايش مي‌گذارند كه با یک مشکل شروع می شود و در نهایت مارك كالاي شرکت  تبليغي به عنوان راه‌حل ارايه مي‌شود. بيننده بايد مشكل را در غالب يك فضاي واقعي احساس كند و پاداش و راه‌حلي كه ارائه مي‌شود، متناسب با مشكل باشد. از آنجا كه در بسياري از تبليغات حل مشكل مشتري روش مناسبي به نظر مي‌رسد از اين رو تكنيك برشي از زندگي روزمره زياد در تبليغات به چشم مي‌خورد. (همان منبع،172)

 

 

مشكل/ راه‌حل

اين سبك مشكلي را شناسايي مي‌كند كه محصول مورد نظر مي‌تواند آن را حل نماید. عمدتاً براي نمايش دادن وجه تمايز محصول و هم‌زمان ايجاد چند لحظه سرگرمي براي مخاطب به كار مي‌رود.

تخيل

اين سبك يك فضاي تخيلي و رويايي در اطراف محصول يا خدمات و به كارگيري آن مي‌آفريند. در اين سبك، برجسته‌سازي و جذاب كردن محصول به كمك خيال‌پردازي انجام مي‌شود.(فروزفر،1390،122-120)

مهارت و خبرگي فني

اين سبك مهارت و كارايي فني شركت در توليد محصول را به نمايش مي‌گذارد. دقت در توليد، توجه خريدار به شايستگي فني محصول يا شركت و تجربه‌ي طولاني شركت در اين سبك مطرح مي‌شود.