تجهيز منابع مالي بانک-پایان نامه پذیرش خدمات بانکی

عوامل مؤثر بر تجهيز منابع مالي بانک ها

در بانكداري نوين عوامل متعددي وجود دارند كه بر روند تجهيز منابع پولي بانك‌ها تاثير مي‌گذارند، شناسايي و تعيين ميزان تاثير و نوع ارتباط اين عوامل با موفقيت بانك‌ها در تجهيز منابع پولي مقوله‌اي مهم مي‌باشد، امروزه شرايط و موقعيت بانك‌ها با يكديگر يكسان نيست و ممكن است عوامل تاثيرگذار بر تجهيز منابع پولي حتي براي هر يك از شعب يك گروه بانكي متفاوت باشد.عوامل فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات، مهارت، نيروي انساني شاغل در بانك‌ها، تنوع و كيفيت خدمات بانكي، رضايت مشتريان از كاركنان و مطلوبيت محيط داخلي و محل استقرار شعب در بانكداري نوين ابزارهاي مهمي هستند كه براي جذب بهينه منابع پولي از آنها استفاده مي‌شود.شايد بارزترين پديده بانكداري در عصر حاضر جهاني شدن باشد. بانك‌ها و موسسات مالي در گذشته از طريق انجام عمليات بانكي به جذب منابع مالي مي‌پرداختند(آقازاده،1389). در حال حاضر بانك‌ها مانند ساير سازمان‌ها در سطح جهاني دادوستد مي‌كنند، از طرفي با توسعه روزافزون تكنولوژي و صنعتي شدن كشورها در جذب منابع مالي، تغييرات چشمگيري به وجود آمده است،‌به نحوي كه شبكه‌هاي اتوماسيون بانكي و بانكداري اينترنتي يكي از مهم‌ترين راه‌هاي تجهيز منابع مالي براي بانك‌ها شده‌اند، در عصر حاضر به دليل وجود رقابت بين بانك‌ها و موسسات مالي براي جذب بيشتر منابع، تسلط بر عوامل موثر بر تجهيز منابع مالي اهميت ويژه‌اي يافته است. عوامل سخت‌افزاري و نرم‌افزاري متعدد باعث مي‌شوند كه جذب منابع مالي در بانك‌ها با روشي صحيح و در مسيري مناسب انجام گيرد.تجهيز منابع پولي در بانكداري نوينتجهيز منابع پولي از همان ابتدا كه بشر به زندگي اجتماعي روي آورد و دادوستد و مبادله كالا را شروع كرد، آغاز شد و همواره اصلي‌ترين وظيفه سيستم بانكي بوده است. در عصر حاضر بانك‌ها براي تجهيز منابع مالي نياز به تغييرات اساسي در محصولات و خدمات خود دارند و با خدمات ساده و ساختار سنتي بانكداري نمي‌توانند در عرصه‌هاي جهاني به تجهيز منابع بپردازند. در بانكداري نوين، بانك‌ها در زمينه‌هاي مالي غيربانكي، خدمات متعددي به مشتريان ارائه مي‌دهند و ارائه خدمات نوين مانند بانكداري سرمايه‌گذاري، انجام امور بيمه و مسكن و توليد باعث شده منابع جديدي به بانك‌ها سرازير شود و در واقع در بانكداري نوين، بخش عمده‌اي از منابع از طريق فعاليت‌هاي غيربانكي به دست مي‌آيد (مصباحی مقدم،1390).

در نظام بانكي ايران، تجهيز منابع با توجه به قوانين بانكداري اسلامي از دو طريق انجام مي‌شود:

-از طريق جذب سپرده‌هاي قرض‌الحسنه جاري و پس‌انداز كه منابع مالكانه ناميده مي‌شوند.

-از طريق جذب سپرده‌هاي مدت‌دار كه منابع وكالتي ناميده مي‌شوند.

در بانكداري نوين عمليات تجهيز منابع مالي از طريق فعاليت‌هاي زير انجام مي‌گيرد:

الف – جذب منابع مالي از طريق ايجاد شعبات و واحدهاي فرعي در كشورهاي خارجي.

ب -انجام فعاليت‌هاي غيربانكي با خريد سازمان‌هاي كارگزاري مانند شركت‌هاي بيمه و بنگاه‌هاي معاملات ملكي.

ج -ارائه خدمات مالي غيربانكي مانند كارگزاري، بيمه، صندوق بازنشستگي، مديريت دارايي‌ها، امور ساختمان و… به مشتريان.

د -ارائه خدمات به مشتريان خرده‌پا كه نياز به خدمات مشخصي دارند.

ه – ارائه خدمات به شركت‌هاي بزرگ و سازما‌ن‌هاي دولتي.

و – ارائه خدمات مشاوره‌اي در سرمايه‌گذاري، خريد و فروش سهام و مبادله ابزارهاي مالي، ارز و مشتقات آن.(اعرابی،1389).