تغییر اقتصادی و گردشگری:پایان نامه واکنش‌ بازدید‌کنندگان وگردشگری

تغییر اقتصادی[1]

عناصر کلیدی تغییر اقتصادی در ارتباط با گردشگری در مقصد شامل: اشتغال، درآمدزایی، تنوع اقتصادی و بازسازی و احیای اقتصاد می‌باشد. اگرچه توسعه گردشگری، اشتغال را حمایت کرده و درآمدزا می‌باشد و در تنوع اقتصادی مقصد نقش مهمی دارد، اما لزوما تمامی اثرات اقتصادی آن مثبت نیست. درواقع، هر جامعه‌ای با روش‌های متفاوتی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. ممکن است یک جامعه در گردشگری بسیار موفق باشد و از اثرات مثبت آن بهره ببرد، ولی جامعه‌ای دیگر، از کمترین مزایای گردشگری بهره ببرد (نوربخش و اکبرپور سراسکانرود،1389،صص28-27).

 

2-10-1-1)  اشتغال[2]

اکثر مشاغل در زمینه گردشگری، شغل‌های خدماتی مستقیم در بخش تسهیلات گردشگری و جاذبه‌ها هستند که به طور عمده این مشاغل در هتل‌ها، جاذبه‌ها، رستوران‌ها، فروشگاه‌ها و شرکت‌های مسافرتی دیده می‌شوند و همچنین در بخش‌های اقتصادی، فرصت‌های شغلی بیشتری در زمینه گردشگری در بخش‌هایی مانند: کشاورزی، ماهیگیری، تولید و ساخت سرویس‌های حمل‌و‌نقل و جا‌به‌جایی دیده می‌شود. اکثر مشاغل مستقیم در بخش گردشگری، دارای ویژگی‌های مثبت زیر هستند:

  • اکثر این مشاغل به نسبت آسان هستند.
  • این مشاغل به مهارت و آموزش زیادی نیاز ندارند.
  • بیش از سرمایه، نیازمند نیروی انسانی هستند.

این بدین معنی است که شغل‌های وابسته به گردشگری، سریع‌تر ایجاد می‌شوند و نیاز به سرمایه اولیه کمتری در مقایسه با بخش‌های دیگر اقتصاد دارند. این منافع، خاص مواقعی هستند که فرصت‌های شغلی جدیدی را برای افراد جوان، افراد بدون مهارت و کسانی که به دنبال افزایش درآمد خانواده هستند، فراهم می‌کند. اگرچه مخارج گردشگر از شغل‌های محلی حمایت می‌کند، ولی این شغل‌ها دارای ابعاد و ویژگی‌هایی از قبیل:

  • دستمزد کم، فصلی بودن و پاره‌وقت بودن هستند.
  • همچنین این شغل‌ها دارای دوره حیات محدود بوده و چشم‌انداز روشنی ندارند، به جز در بخش‌های مشخص مثل تاسیسات (امکان ارتقا در آنها کم است).
  • نیروی کار خروجی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته باعث خروج ارز می‌گردد.

در واقع، به سختی می‌توان گفت که تمامی شغل‌های گردشگری، بازار کل مشاغل را تقویت کرده و افراد کم تجربه را وادار به کار می‌کنند. ویژگی‌های گردشگری و نوع اشتغال آن، موجب شده است گردشگری در اقتصاد محلی، نقش حمایت‌کننده داشته باشد، تا نقش عمده و اصلی را در اقتصاد محلی بازی کند (نوربخش و اکبرپور سراسکانرود،1389،ص28).

)  درآمدزایی[3]

مخارج بازدیدکنندگان، نه تنها بر فرصت‌های شغلی و دستمزدها اثر می‌گذارد، بلکه درآمدی را نیز برای بخش عمومی و خصوصی ایجاد می‌نماید که این درآمدها از طریق زیر حاصل می‌شوند : (که همان ویژگی‌های مثبت گردشگری و درآمدزایی نیز می‌باشند)

  • به دلیل اینکه شرکت‌های گردشگری مانند سایر تجارت‌های محلی، مالیاتی را به دولت پرداخت می‌کنند، بنابراین با توسعه گردشگری، درآمد حاصل از مالیات نیز افزایش می‌یابد.
  • دریافت هزینه، بابت استفاده از تسهیلات عمومی (توالت، پارکینگ)، باعث افزایش درآمد کل حاصل از گردشگری می‌شود.
  • دریافت مالیات داخلی و یا دیگر اشکال مالیات گردشگری، باعث افزایش درآمد گردشگری در مقصد می‌شود (اثر=ضریب تکاثری).

این بودجه‌های اضافی، در اغلب موارد، می‌تواند برای حفظ بناهای تاریخی و ایجاد تسهیلات استفاده شود و همچنین به فعالیت‌های توسعه و تبلیغات می‌تواند کمک نماید. با این وجود، اندازه و تنوع اقتصاد محلی یک منطقه، تعیین‌کننده ارزش واقعی گردشگری برای آن منطقه است (نوربخش و اکبرپور سراسکانرود، 1389، ص28).

 

جدول 2-6) درآمد حاصل از گردشگری (به میلیارد دلار)

 199019952000200320042005سهم بازار به درصدمتوسط رشد سالانه 2000-1990متوسط رشد سالانه 2005-2000
جهان439540687694764806100
اروپا6/2650/3158/3951/4074/4245/4418/541/42/2
آسیا و

اقیانوسیه

2/564/825/1103/1132/1444/1553/191/79/6
آمریکا8/920/1091/1281/1137/1255/1336/163/35/0-
آفریقا2/153/202/280/318/337/366/44/67/5
خاورمیانه6/97/142/245/293/361/398/46/90/10

منبع : (طیبی و همکاران،1386،ص92)

 

[1] Economic Change

[2] Employment

[3] Income