تفاوت شرکت کوچک و بزرگ،پایان نامه آمیخته بازاریابی کارآفرینانه

خلاصه ای از تفاوت های شرکت های کوچک و بزرگ

عامل تفاوت محقق
شیوه تصمیم گیری خنیفر، وکیلی(1387)،کریر و همکاران(1994)
فرایند استراتژیک، پاداش دهی، نوع روابط درونی کریر و همکاران(1994)
ساختاری کریر و همکاران(1994)، صمدآقایی(1388) فاربر(1999)
مدل برنامه ریزی استراتژیک حسنقلی پور، آقازاده(1384)؛ خنیفر، وکیلی(1387)
دیدگاه بازاریابی گلابی، خدادادحسینی، یداللهی فارسی، رضوانی(1389) اخوان صراف(1386) هیل، رایت(2000)

گلابی، خدادادحسینی، رضوانی، یداللهی فارسی(1389)

رضوانی، گلابی(1390)؛ فاربر(1999)؛ استوک[1](2000)؛ موریس، کوراتکو(2002)

اسد سعدی، افتخار(2011)

شیوه های کنترل، فرهنگ سازمانی، شیوه ارتباطات انصاری، سلمانی زاده(1388)، خنیفر، وکیلی(1387)، صمدآقایی(1388)
ارزیابی عملکرد، تحمل ریسک، و نقش خلاقیت و کارکنان خنیفر، وکیلی(1387)
تحقیق و توسعه، ارزیابی محیط داخلی و خارجی، سیستم پاداش دهی صمدآقایی(1388)
شیوه جذب سرمایه از بازارهای مالی افجه، سجادی نائینی (1389)
از نظر اهداف و تمرکز زیوردار(1387)
استراتژی ها انصاری، سلمانی زاده(1388)

موریش، دیاکن (2009) موریش، دیاکن(2011)

میزان فروش و تعداد کارکنان فاربر(1999)

 

همان طور که در جدول فوق نشان داده شده است، در 20 سال اخیر، این بخش به شدت مورد توجه محققان قرار گرفته و سبب شده تا همه وجوه این بنگاه ها مورد بررسی قرار بگیرد(هیل، مک گون، 1999). یکی از وظایفی که در این شرکت ها در مقایسه با شرکت های بزرگ به شیوه ای متفاوت انجام می شود، وظایف مربوط به بازاریابی آن ها می­باشد(اخوان صراف، 1386؛ کارسون، گیلمور، 2000، گلابی و همکاران، 1389 ب). بازاریابی از آن جهت که به عنوان ابزار منحصر به فردی در تحلیل، ارزیابی ها و تفسیر های محیطی به حساب می آید(آیاندا، ادفامی، 2012) یک فرانید چالش برانگیز و حیاتی برای هر سازمانی می باشد(موریش، دیاکن، 2009؛ موریش، دیاکن، 2011) این مساله در مورد شرکت­های کوچک و متوسط که در مقایسه با شرکت­های بزرگ، نرخ شکست بیشتری دارند(بارت، 1996) از اهمیت بیشتری برخوردار است و به عنوان یک بخش مساله خیز برای محققان به حساب آمده است(استوک، 2000؛ سویی، کربی، 1998).

بعضی دیگر از محققان در واقع نرخ بالای شکست این شرکت ها را به دلیل کمبود آگاهی نسبت به علم بازاریابی این شرکت­ها می­دانند(چایرا، مینگوزی[2]، 2003) زیرا این دانش بازاریابی است که مدیران/کارآفرین یک بنگاه اقتصادی را قادر به کشف، خلق، برانگیختن و جلب رضایت و برآوردن تقاضاها و خواسته­های مشتریان می نماید(استوک، 2000). بنابراین این شرکت­ها باید به کمک قابلیت بازاریابی­شان به بهبود قابلیت های رقابت­پذیری، سوددهی، بقا و موفقیت­شان تلاش کنند(اسد سعدی، افتخار، 2011).

از جمله تفاوت­های بازاریابی شرکت­های بزرگ با شرکت­های کوچک و متوسط را می­توان موارد زیر عنوان کرد(رضوانی، گلابی، 1390):

  • صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط باید با بکارگیری شیوه­های بازاریابی، محصولات، خدمات یا فرایندها و متدهای جدید خود را به بازارها و مشتریان جدید معرفی کنند که این کار بسیار مشکل تر از فروش محصولات و خدمات موجود به بازار و مشتریان فعلی است.
  • صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط باید با استفاده از فنون بازاریابی، قیمت اولیه خود را برای محصولاتش تعیین نماید.
  • صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط باید با بکارگیری ارتباطات بازاریابی، به شیوه­ای خلاقانه، نفوذ و اعتبار خود را به ویژه در مراحل اولیه از راه اندازی کسب و کار افزایش دهد.
  • صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط باید با استفاده از اصول بازاریابی، کانال­های توزیع کارآمدی را برای خود ایجاد نماید.
  • صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط باید با استفاده از تکنیک های بازاریابی یک برند جدید را به بازار معرفی کنند.

 

محققان علل مختلفی را دلیل این تفاوت­ها بیان کرده­اند؛ چنانچه کارسون و گیلمور مدعی­اند که محدودیت­های ذاتی SMEها و ویژگی­های فرد کارآفرین/مالک/مدیر از عوامل اصلی می باشند که بر ماهیت بازاریابی SMEها اثر می­گذارند(کارسون، گیلمور، 2000). بی­هویان و همکارانش(2005) روحیه کارآفرینانه شرکت­های کوچک و متوسط را دلیل اجرای متفاوت وظایف بازاریابی می دانند.

بعضی دیگر از محققان این موضوع را به دلیل کمبود آگاهی نسبت به علم بازاریابی این شرکت­ها می دانند(چایرا، مینگوزی، 2003).

عده­ای دیگر از محققین نیز این تفاوت­ها را ناشی از خصيصه­ها و محدودیت­های ذاتی این شرکت­ها دانسته که سبب شده تا با فرصت­ها و تهديدات جدیدی رو به رو گردند؛ این مسائل شرکت­ها را بر آن داشته تا از شيوه­هاي بازاريابي مختص به خودشان بهره گیرند(کارسون، گیلمور، 2000؛ گلابی و همکاران، 1389ب) و همواره در فکر ایجاد تغییرات بازار محور باشند(حاجی زاده، 1388).

[1] . Stokes

[2] . De Chiara & Minguzzi