توريسم در نواحي روستايي/پایان نامه سازمان گردشگري و پویایی اشتغال

اثرات و پيامدهاي توريسم در نواحي روستايي

يكي از حوزه‌­هاي اصلي مورد علاقه براي جغرافي‌دان‌ها و همچنين ديگر محققان گردشگري، اثرات گردشگري و تفريحات بر جامعه مقصد است (رضواني؛ 1387 صص 90 و  91).

بدیهی است که تامین نیاز­های انسانی به بهای انجام تغییرات در کیفیات زندگی صورت می­گیرد. دامنه این تغییرات با توجه به مکان و زمان و ماهیت پدیده­های تاثیر گذار بسیار متفاوت است.

توسعه صنعت گردشگر نیز موجب بروز تغییراتی در جوامع انسانی شده است که به دو صورت مثبت و منفی قابل تبیین هستند. این تغییرات در اشکال مختلف قابل مشاهده و بررسی هستند. بنابراین مطالعه و بررسی تغییرات و میزان تاثیرات در بخش­های مختلف جامعه بسیار ضروری به نظر می­رسد.

می­توان مطالعه و بررسی تغییرات یاد شده را «فرآیند ارزیابی» نامید، فرآیندی که در طی آن تغییرات، مورد ارزیابی قرار می­گیرند.

از اینرو شاید فرآیند ارزیابی در صنعت گردشگر را می­توان یکی از مهمترین مراحل برنامه­ریزی و اجرای برنامه­های توریستی قلمداد کرد (حیدری چیانه، 1383، ص93 ).

– اثرات و پیامد های اقتصادی

هدف از توسعه گردشگری، چه در سطح بین الملل و چه در سطح ملی، امکان توسعه اقتصادی و اجتماعی نواحی مقصد است. به همین دلیل، اکثر کشور­های جهان به اهمیت گردشگری در اقتصاد جهانی از نظر نقش آن در در­آمد و اشتغال توجه کرده اند (رضوانی، 1387، ص 90 ).

در اكثر ارزيابي­‌هاي به عمل آمده از توسعه گردشگري در جهان سوم تأثيرات اقتصادي مهمتر از ملاحظات ديگر است (افتخاري و صالحي امين؛ 1387ص:62).

در حقيقت توريسم به عنوان يك عامل اقتصادي عمده و بسيار مؤثر در سال­هاي اخير مورد توجه فراوان قرار گرفته و بدين علت سعي مي­‌شود كه حتي‌الامكان از عوامل مؤثر در كاهش جريان گردشگري جلو­گيري به عمل آمده و امكانات لازم جهت رشد و توسعه آن فرآهم شود (رضواني، 1374، ص6 )

باتلر (2001) با بررسي مطالعات و تحقيقات مختلف در زمينه تأثير توريسم بر سكونت گاه­هاي روستايي در كشورهاي در حال توسعه معتقد است كه همه تحقيقات بررسي شده نشان داده‌اند كه توريسم «منافع اقتصادي گسترده براي روستاييان» در جوامع روستايي ايجاد كره است، اگر چه در اين تحقيقات ميزان منافع حاصله از توريسم بسيار متفاوت بيان گرديده است (مهدوي، 1382 ص، 65).

گردشگری روستایی به شیوه های مختلف زیر، منبعی سنتی و یا نوین درآمدی برای جوامع روستایی است و آثار مثبت اقتصادی زیر را می تواند به همراه داشته باشد:

  • با توسعه کسب و کار گردشگری، مشاغل جدیدی در رابطه با تأمین اقامت، غذا، خرده فروشی، حمل و نقل و سرگرمی به وجود می آید؛
  • ایجاد فرصت های شغلی در فعالیت های خدماتی؛
  • متنوع شدن اقتصاد محلی؛
  • حماایت از کسب و کار و خدمات موجود در نواحی روستایی؛
  • جذب کسب و کار های جدید به نواحی روستایی (رضوانی، 1387، ص 92)؛ و
  • کاهش فقر و محرومیت روستائیان؛