جرم هرزه نگاری جنسی -سیاست جنایی، جرایم منافی عفت، رابطه نامشروع

پایان نامه ازدواج سفید

با توجه به پیشرفت روز افزون جامعه بشری و پدیداری رسانه های جمعی و گروهی سمعی و بصری و با در نظر گرفتن غرایز جنسی افراد انسانی جرایم نیز در عرصه رفتارهای بشری به وجود آمده است که به صورت غیرمستقیم، حیثیت و آبروی افراد خاص را شامل شده و به صورت مستقیم، امیال و غرایض جسمانی و جنسی افراد بشری را مورد هجمه قرار داده است که در دنیای غرب با اصطلاح هرزه نگاری یا پورنوگرانی[۱] معرفی می­شود. علیرغم اینکه کشور ما به واسطه اجرای شریعت اسلامی از انتشار مجلات و مطالب مربوط به این موضوع جلوگیری می کند ولی محل عمده برای تحت تأثیر قرار دادن کشور، رسانه های سایبری و اینترنت است قبل از ورود به بحث ابتدا باید این جرم را تعریف کنیم. هرزه نگاری عبارت است از به نمایش درآوردن موارد خلاف شرع و اخلاق حسنه در مورد تمامیت جنسی یک فرد اعم از زن و مرد و کودک به صورتی که باعث تحریک غرایز جسمانی افراد بشری گردد و در جهت استثمار توسط رسانه های تصویری، اوراق، برگه و به عبارتی نمایش برهنگی زن و مرد و آلت تناسلی در قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ محتویات مستهصن این گونه تعریف شده است: «محتویات مستهض به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی اطلاق می شود که بیان گر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل انسانی است»(حبیب زاده و رحمانیان:۱۳۹۱، ۸۹).

 ارکان تشکیل دهنده جرم هرزه نگاری

در قوانین جزایی ما، جرم مربوطه تعریف نشده است و حتی حقوقدانان نیز چندان تمایلی به تعریف و بررسی این جرم نوظهور نکرده اند. اما قانون گذار قبل از انقلاب ما، مصادیق این جرم را پیش بینی کرده بود و برای آن حبس جنحه ای در نظر گرفته بود و برای تهیه کننده، توزیع کننده و …مجازات تعیین کرده بود(ولیدی:پیشین، ۲۲۸).

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و انطباق قوانین جزایی با ضوابط شرعی قانون گذار با تغییرات جزیی ماده قبل از انقلاب را در ماده ۶۴۰ ق.م.ا. آورده است. علاوه بر این ماده مقنن قانون دیگری تحت عنوان «قانون نحوه مجازات اشخاص که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند را در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۶ به تصویب رسانید. و در قانون جدید به تفضیل در موارد جرم، جرم انگاری و برای تهیه کنندگان، بازیگران  عوامل دیگر نیز مجازات در نظر گرفته است. البته در قانون جرایم رایانه ای نیز برای کسانی که به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده محتویات مستهجن را تولید، توزیع یا معامله کنند مجازات تعیین کرده (ماده ۱۴ ق. جرایم رایانه ای).

قانون گذار از عنوان «عوامل» استفاده کرده که اعم از زن و مرد و ایرانی و خارجی و … می باشد و در حالی که توسط یک تیم تشکیل دهنده شخصیت حقوقی، این اقدامات صورت گرفته است به استناد تبصره ۲ ماده ۱ قانون خاص بالاترین مقام اجرایی تصمیم گیرنده مسئول خواهد بود و در مورد عوامل اصلی نیز به استناد تبصره ۱ ماده ۳ قانون مزبور عبارتند از تهیه کننده (سرمایه گذار)، کارگردان، فیلم بردار و بازیگران اصلی. در قانون جرایم رایانه ای نیز از عنوان «هر کس» استفاده کرده که شامل افراد ایرانی و … می باشد. در زمره جرایم علیه عفت و اخلاق حسنه اسلامی است و آثار سمعی و بصری غیرمجاز را شامل می شود که اقدام به نمایش و به تصویر کشیدن آثار مستهجن و مبتذل می کند به هر ترتیب عمل ارتکابی در صورتی منافی عفت و اخلاق حسنه خواهد بود که به وسیله وسایل سمعی و بصری صورت بگیرد. پس به این ترتیب وسایل سمعی و بصری که برای استفاده علمی مورد استفاده قرار گیرد با یک عکس هنری فرق دارد( حبیب زاده و رحمانیان:پیشین، ۹۱).

در نتیجه کلی می توان بیان نمود که، این جرم در صورتی محقق می شود که به وسیله سمعی و بصری، در معرض دید عمومی قرار گرفته باشد به همین نحو، جرم قابل مجازات خواهد بود. اگر کسی این وسایل را به دیگری فروخته و یا اجاره داده باشد و یا در معرض فروش قرار دهد ضمناً باید عنوان کرد که در قانون خاص کسانی نیز که از آنها عکس و تصاویر گرفته شده یعنی بازیگران پورنونیز از عوامل اصلی این جرم می باشند و به اشد مجازات محکوم می گردند. در ماده ۴ قانون مذکور نیز آمده که هر کس با سوء استفاده از آثار مبتذل دیگری وی را تهدید به انتشار کند و از این طریق با وی زنا کند به مجازات زنای به عنف محکوم می شود که در اینجا مسئله تعدد جرایم پیش می آید.

[۱]. Perneogrehy