خطای بانکداری الکترونیکی،پایان نامه درباره بانکداری الکترونیکی

خطای رایج در بانکداری الکترونیکی

اشتباهی که بانکها در مسیر بانکداری الکترونیک تکرار می کنند ،توجه صرف به خرید نرم افزار است،چرا که فکر می کنند خرید نرم افزار به معنی ایجاد بانکداری الکترونیک است ،غافل از اینکه بانکداری الکترونیکی ،نرم افزار نیست،بلکه سیستم است و نرم افزار فقط پنج درصد مسیر دستیابی به بانکداری الکترونیکی است،اگرچه این پنج درصد تعیین کننده است  اما به تنهایی برای حرکت در بانکداری الکترونیکی کافی نیست.اگر نگاهی به               نرم افزار های موجود در سطح  جهان بیندازیم ،شاهد خواهیم بود که از 10نرم افزار بانکی خارجی که در دنیا               رتبه های 1تا10 را کسب کرده اند ،پنج نمونه ا زآنها در بانکها ی ایران نیز استفاده شده است ،اما متأسفانه هیچکدام از این نرم افزارها عملکرد مثبتی نداشته و هیچ کس نیز از علت این عدم موفقیت نمی پرسد . در اینجا این پرسش خودنمایی می کند که آیا نرم افزارها مشکل داشته اند یا با سیستم بانکی ایران سازگار  نبوده اند؟حقیقت این است که هراز چند گاهی تقصیر به گردن یک حوزه می افتد ، حوزه هایی همچون بسترهای ارتباطی و مخابراتی             ، فارسی سازی ، بومی سازی ، دستورالعمل های خاص بانک مرکزی و…..قاطعانه می توان گفت که هیچ یک از این عوامل موجب شکست نرم افزار های بانکی خارجی در سیستم بانکی ایران نبوده است ، تنها نکته ای که در این مسیر رعایت نشده، استاندارد و سیستم جامع است . بانک باید بستری را ایجاد کند تا Data centerطراحی و اجرای یک شبکه و نر م افزار بتواند در آن بستر ارتباطات خود را بر قرار کند و اجرایی شود و ما چنین بستری را در بسیاری از موارد فراهم   نکرده ایم.از سوی دیگر،اجرای نرم افزار ،پیاده سازی و بومی سازی آن نیز از دیگر نکات بسیار مهم در استقرار بانکداری الکترونیکی است که به این موارد نیز کمتر توجه شده است .علاوه بر اینها ، به مهمترین نکته ،یعنی آموزش این سیستم  وجذب مدیران توانمند و مسلط بانکدار ی الکترونیکی هیچوقت توجه نشده است (زارعی،1387)

2-7)معرفی انواع ریسک در بانکداری الکترونیکی

یکی از مهمترین ودر عین حال ،خطرناکترین نقطه ضعف های بانکداری الکترونیکی ،ناتوانی سیستم های بانکی در شناسایی کامل و دقیق مشتریان صاحب حساب الکترونیکی است.این سیستم به گونه ا ی طراحی شده است که با وارد شدن یک یا چند کاراکتر (از قیبل شماره تلفن همراه،شماره شناسنامه،یا گواهینامه فرئ صاحب حساب)به طور اتوماتیک،فرد وارد کننده این اطاعات را به عنوان صاحب حساب شناسایی می کند و هرگونه خدماتی را که مورد تقاضای او باشد،در اختیارش قرار می دهد(علوی1386).فاکتورهای اصلی ریسک در بازارهای مالی که بانکها هم با آنها روبرو هستند عبارتند از:1)ریسک   اعتباری،2)ریسک ناحیه ای، 3)ریسک تبدیل و نوسان نرخ،4) ریسک بازار، 5)ریسک نقدینگی، 6)ریسک عملیاتی، 7)ریسک قانون گذاری، 8)ریسک ناشی از شهرت و خوشنامی مشتریان، 9)ریسک معامله ها.

اغلب این ریسکها ،موضوع جدیدی نمی باشند ،باوجود این،خدمات مالی الکترونیکی آنها را تشدید نموده است،ولی     مهمترین ریسک ها ی مشخص شده در بانکدار ی الکترونیکی شامل ریسک های عملیاتی ،ریسک قانونی،ریسک      نقدینگی،ریسک اعتباری ،ریسک نرخ بهره و ریسک معامله هاست.(ملکی، 1389)