روش­های سازمانی:پایان نامه درباره کارت هوشمند سوخت

حالات مختلف سیستم­ها و روش­های سازمانی

از دیدگاه سیستمی، سازمان از دو بخش فرآیندی و ساختاری تشکیل می­گردد و انفکاک این دو از هم تنها برای سهولت بررسی و اعمال اصلاحات است، چه در عمل این دو آنچنان به یکدیگر تنیده­اند که جدایی­شان نه ممکن است و نه حتی مفروض.

به بیان ساده­تر، ساختار سازمانی بدون انسان­ها قادر به چه کاری است؟ و عملکرد انسان­های سازمان نیافته در یک سازمان چگونه قابل تصور است؟ بنابراین به هیچ ­وجه نمی­توان ادعا داشت که تنها با اصلاح ساختاری سازمان می­توان کل سازمان را اصلاح کرد؛ همان­طور که نمی­توان گفت با اصلاح فرآیند انسانی سازمان می شود سازمان را کاملاً بهبود بخشید، بلکه با اصلاح و بهبود توأمان این دو (ساختار و فرآیند) می­توان سازمان را به مثابه کل یک سیستم بهبود بخشید و بازسازی کرد.

پس لازم است دانش­پژوهانی که به کار اصلاح ساختاری سازمان می­پردازند همیشه متوجه افراد سازمان و روابط آنها، انگیزش­ها، تعامل­های گروهی و دیگر مسایلی که در جمع مطرح است باشند و از آن غافل نگردند. زیرا سپردن ساختارهای بهبود یافته و اصلاح شده بدست فرآیندهای انسانی بهبود نیافته کوششی عبث، در طریق بهبود سازمانی است.

حال با این فرض که مشکل ایجاد شده در سازمان ناشی از ساختار سازمان است، به تدارک مراحل تجزیه و تحلیل و بهبود سیستم­ها و روش­ها می­پردازیم. به عبارت دیگر زمانی که به اصلاح ساختار سازمانی دست می­یازیم که مطمئن باشیم مشکل حادث در سازمان ارتباط مستقیم به یکی از ساختارهای سازمانی هم­چون روش­های انجام کار، نحوه­ی تقسیم کار، چگونگی استقرار کارکنان، ماشین­آلات، ابزار و ادوات و لوازم اثاثه­ی کار، نحوه­ی گردش فرم­ها و غیر… هم دارد.(دانشگرزاده،1388،44)

 

2-1-10  طرح­های تجزیه و تحلیل و بهبود سیستم­ها و روش­ها

برای آگاه ساختن مدیران سازمان از مشکلات موجود و هم­چنین ارائه­ی راه­حل­های عملی برای رفع مشکلات، لازم است کارشناس تجزیه و تحلیل سیستم­ها و روش­ها نسبت به ارائه­ی دو گزارش به شرح زیر اقدام کند:

2-1-10-1 گزارش مقدماتی

گزارشی است که از طرف کارشناس بهبود سیستم­ها و روش­ها به عنوان مدیریت سازمان تهیه می­گردد تا طی آن مدیریت را از مشکلات موجود در سازمان آگاه سازد و بدین وسیله مجوز تحقیق در اطراف مشکل مطرح شده را به دست آورد.

مسئول بهبود سیستم­ها و روش­ها در این گزارش مشکل یا مشکلاتی را که به طریقی از وجود آن در سازمان­ مطلع شده است، به نحو روشن بیان می­کند و برنامه­ی خود را برای تحقیق در خصوص مشکل بیان شده ارائه می­دارد. در این گزارش وی سعی در اقناع مدیریت به کسب مجوز اجرای تحقیق دارد و لذا لازم است از همه­ی امکانات گزارشی در این خصوص استفاده کند.

2-1-10-2 گزارش­ نهایی یا طرح پیشنهادی

مسئول بهبود سیستم­ها و روش­ها پس از اخذ مجوز تحقیق به جمع­آوری، طبقه­بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع­آوری شده می­پردازد و نهایتاً راه­حل پیشنهادی را تهیه می­کند و سپس  نتایج حاصل از تحقیق را طی گزارشی موسوم به گزارش یا طرح نهایی به مدیریت سازمان می­دهد تا بدین وسیله برای اجرای آن مجوز بگیرد(رضائیان،1388،66).

 

2-1-11 جایگاه بهبود روشها در سازمان

دو نوع تقسيم­بندي كه تعيين كننده جايگاه بهبود روش­ها در سازمان است به شرح ذیل می باشد:

1- تقسيم­بندي اول: وقتي سازمان را به عنوان سيستم، به سه زير سيستم انساني، ساختار نرم­افزاري و ساختار سخت­افزاري تقسيم مي­كنيم، فنون «بهبود روش­ها» در اين تقسيم­بندي در مجموعه «ساختار نرم­افزاري» قرار مي­گيرد(تسلیمی،1385،99).

2- تقسيم­بندي دوم: انسان براي بازگويي و نماياندن واقعيت­هاي جهان از مدل­سازي استفاده مي­كند. به عبارت ديگر مدل بازآفريني واقعيت با استفاده از علائم قراردادي است مدل­ها به سه دسته اصلي «كلامي»، «شمايي»، و «نمايي» تقسيم مي­شوند. مدل­هاي كلامي هم­چون حروف و كلمات در زبان­هاي مختلف، مدل­هاي شمايي مثل نمودارها و اشكال ترسيمي و مدل­هاي نمايي مثل انواع ماكت­ها است. در اين تقسيم­بندي،‌ فنون مورد استفاده در بهبود روش­ها از مدل­هاي «شمايي» هستند كه با ترسيم جداول و نمودارهاي مختلف واقعيات را به تصوير در مي­آورند. مثل نمودار سازماني كه بيان كنندة نحوه تقسيم كار و روابط كمي واحدهاي مختلف يك سازمان است. مدل­هاي شمايي يا ترسيمي را به دو دسته مدل­هاي فيزيكي و مدل­هاي منطقي تقسيم مي­كنند(همان).

الف- مدل­هاي فيزيكي: مدل­هايي هستند كه به بيان جزئيات و محتواي يك سيستم مي­پردازند، مثل نمودار مراحل كار و جدول تقسيم كار.

ب- مدل­هاي منطقي: را مدل­هاي گويند كه بخش­هاي يك سيستم و ارتباط ميان آنها را نشان مي­دهند، مثل نمودار جريان كار و نمودار سازماني(همان).