زبان هاي ايراني- پایان نامه تاثیر فرهنگ بر توسعه گردشگری

زبان هاي ايراني

در ايران گويش وران خانواده هاي زباني مختلفي زندگي مي كنند كه مي توان آن ها را در غالب خانواده زباني هند و اروپايي، آلتايي و سامي ها قرار داد. در گروه خانواده زبانهاي هند و اروپايي زبان پارسي به عنوان مهمترين زبان شاخه ايراني اين خانواده نه تنها براي پارسي زبانان جهان، پژوهشگران كشورهاي فارسي زبان ايران، افغانستان و تاجيكستان و شهرهاي فارسي زبان ازبكستان داراي جذابيت بسياري است. بلكه ادبيات غني اين زبان و جايگاه آن به عنوان زبان دوم جهان اسلام و نقشي كه به عنوان زبان ميانجي در طول تاريخ از بالكان تا چين بازي كرده است جذابيت هاي بسياري را براي پژوهشگران ادبي، تاريخ، اسطوره شناسي و مردم شناسي فراهم كرده است. بنابراين زبان فارسي مي تواند موجبات جذب پژوهشگران بسياري را كه در اين زمينه كار مي كنند به كشورمان فراهم كند.

هم چنين بسياري از منابعي كه در مورد تاريخ اسلام نوشته شدهاند به زبان فارسي به همراه دو زبان تركي و عربي توليد شده اند. بنابراين اسلام شناسان دنياي اسلام براي پژوهش درباره اسلام ناچارند كه از اين زبان استفاده كنند و به ايران بيايند.

از ديگر زبانهاي هند و اروپايي ايران كردي، بلوچي، گيلكي، مازندراني، تالشي، تاتي، لري، لكي و صدها گويش و هزاران لهجه ديگر را ميتوان نام برد كه هنوز جنبههاي مختلف فرهنگي، زباني، تاريخي و غيره آن ها بررسي و مطالعه نشده است و ايران را تبديل به گنجينه دست نخورده اي از سرمايه هاي زباني كرده است كه معرفي و شناخت آن ها موجب جذب گردشگران و پژوهش گران در اين زمينه را فراهم خواهد كرد.

در گروه خانواده زباني آلتايي، تركي آذري، قشقايي، تركمني با ميليونها گويشور روبرو هستيم كه اين نيز خود مي تواند باعث جذب گردشگران و ترك شناسان دنيا به ايران شود. كتابها و منابعي نيز در اين زمينه توليد شده اند كه فقط در ايران وجود دارند. در ايران گروه زبانهاي سامي حامي را نيز داريم. زبان عربي داراي جايگاه برجستهاي در جهان اسلام است.

وجود اين همه زبان و گويش و لهجه از خانواده هاي زباني مختلف در ايران و پيشينه تاريخي آن كه همواره محل برخورد فرهنگ ها، تمدن ها، زبان ها و قوم هاي مختلف بوده است شرايط زباني ايران را به لحاظ فرهنگي و اجتماعي بسيار پيچيده و در عين حال به لحاظ زبان شناختي جالب نموده است. اين خود يكي از امتيازات فرهنگي و گردشگري براي كشورمان مي باشد و مي تواند علاقه مندان زيادي را از داخل و خارج كشور به منظور بررسي و آشنايي با اين زبانها به سمت خود جلب كند (شمس و امینی، 1388: 88).

2-12-2 آداب و رسوم و اعياد ملي

در فرهنگ ايراني به مناسبتهاي مختلف عيدهايي مانند نوروز، سيزده بدر، چهارشنبه سوري، مهرگان ، جشن سده، شب يلدا (چله و…)برگزار مي شوند كه هر كدام نمادهاي خاصي از اين فرهنگ كهن و باستاني هستند، كه توجه به آن ها و معرفيشان مي تواند علاقه مندان زيادي را به خود جذب كند. به لحاظ فرهنگي وآداب و رسوم هرگوشه از ايران داراي شرايط ويژه و منحصرب هفردي مي باشد كه در قسمت هاي ديگر و جود ندارد. هر نقطه از ايران داراي فرهنگ و آداب و رسوم خاص خود است. به عنوان نمونه، از آداب مرسوم در ايران ميتوان به رقص ها و بازيهاي محلي در گوشه و كنار آن اشاره كرد. موسيقي و رقص تمام مناطق ايران قابل توجه اند. رقص هاي كهن آييني و نيايشي هر قوم و ملتي ارتباط او را با مبدا جهان بيان مي كند. در كشورمان رقص و پاي كوبي از قدمت زيادي برخوردار است، به همين دليل ميتوان از اين آداب به عنوان يكي از عناصر فرهنگي ايران ياد كرد. رقص هاي خاص در مناطق مختلف كشورمان، همچون رقص قاسم آبادي در شمال، رقص هاي آذربايجاني، رقص تربت جام، باباكرم، رقص هاي كردي ورقص هاي مخصوص مناطق جنوبي كشورمان و بسياري رقص هاي ديگر كه هر كدام ويژگي و آداب و ارزش مخصوص به خود را دارند، مي تواند به عنوان بخشي از فرهنگ كشورمان، نقش مهمي در صنعت گردشگري و جذب علاقه مندان خاص خود داشته باشد (شمس و امینی، 1388: 89).

2-12-3 ادبيات و شخصيت هاي اسطوره اي ايران

از وظايف و نقشهاي بسيار مهم ادبيات فارسي در طول تاريخ ايران و حيات پرارزش آن، احيا و غنا بخشيدن به هويت فرهنگي ايرانيان بوده و از آنجا كه اغلب موضوعات و مطالب فرهنگي با بيان والاي ادبي، در خلال متون زيباي نظم و نثر و در قالب انواع مختلف بازگو ميشده همواره مورد توجه همگان بوده است.

اسطوره ها، شخصيت هاي ادبي و تاريخي، شاعران و نويسندگان و قهرمانان اساطيري كشور نيز بخشي از هويت ايراني و مي توان گفت آسيايي هستند. امروز همه كس مي داند كه شاعري مانند فردوسي، بزرگترين شاعر ايران، و شاهنامه ي او ارزنده ترين شاهكار جاوداني زبان و انديشه و فرهنگ ايراني است و بسياري از محققان به حق آن را بزرگترين حماسه ي جهان خوانده اند. داستانهايي چون؛ زال و رودابه، رستم و سهراب، بيژن و منيژه، بيژن و گرازان، و جز اينها، و بعضي داستان هاي ديگر به طور خاص چون رستم و اسفنديار و يا همان رستم و سهراب از شاهكارهاي مسلم ادبيات جهان به شمار مي آيند كه علاقه مندان زيادي در سرتاسر جهان دارند.

علاوه بر فردوسي، آثار شاعراني چون حافظ، مولانا، سعدي، بابا طاهر، عطار نيشابوري، پروين اعتصامي، اخوان ثالث و … به عنوان شاهكارها و گنجينه هاي بي نظيري هستند كه افتخار داشتن آن ها تنها نصيب كشور ما شده و وجود آن ها نقش ويژه اي در فرهنگ ايران دارد. به ويژه در ميان آن ها سعدي و حافظ شهرت جهاني پيدا كرده اند. آرامگاه اين دو شاعر همواره پذيراي جهانگردان بسياري از سراسر جهان مي باشد (شمس و امینی، 1388: 89).