سازمان بورس:”پایان نامه درباره شفافيت سود حسابداری”

تعریف سازمان بورس :

بازار متشکل و رسمی است که در آن خرید و فروش سهام شرکتها  یا اوراق قرضه دولتی یا خصوصی تحت ضوابط معین انجام میشود. مشخصه مهم آن حمایت قانونی از صاحبان پس اندازها یا سرمایه های راکد است . بورس مرجع رسمی و مطمئنی برای جذب سرمایه افراد و بخش های  خصوصی بمنظور تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت است.

2-2- تاریخچه:

حدود ۵۰۰ سال پيش در يکي ازشهرهاي بلژيک درمقابل منزل فردي به نام )واندر بورس( صرافان گرد هم آمده اوراق بهاداردادوستد ميکردند.از آن پس هرمکاني راکه درآن، اوراق بهادارمورد معامله قرارمي گرفت بورس ناميدند.اولين بورس دنيا درشهرآنورس بلژيک ايجاد شد. درحال حاضر دراغلب کشورهاي دنيا تشکيلات بورس وجود داردو فدراسيون بورسهاي جهان به عنوان يک سازمان هماهنگ کننده بين المللي نسبت به همکاري و تشريک مساعي بين بورسها ، حفاظت از منابع و حقوق صاحبان سهام وتوسعه بازار سرمايه فعاليت مي نمايد.

فكر اصلي ايجاد بورس در ايران به سال ۱۳۱۵ برميگردد. دراين سال يك كارشناس هلندي و يك كارشناس بلژيكي به منظور بررسي و اقدام در مورد تهيه و تنظيم مقررات ناظر برفعاليت بورس اوراق بهادار به ايران آمدند، اما مطالعات آنها با آغاز جنگ جهاني دوم متوقف گرديد. پس از كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ، مجدداً در سال ۱۳۳۳ ماموريت تشكيل بورس اوراق بهادار به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن،بانك مركزي و وزارت بازرگاني وقت محول گرديد. اين گروه پس از ۱۲ سال تحقيق و بررسي در سال ۱۳۴۵ قانون و مقررات تشكيل بورس اوراق بهادار تهران را تهيه، ولايحه مربوط را به مجلس شوراي ملي ارسال داشتند. اين لايحه در ارديبهشت ۱۳۴۵ تصويب شد و بورس تهران عملاً در سال ۱۳۴۶ با ورود سهام بانك صنعت و معدن و شركت نفت پارس فعاليت خود را آغاز نمود.

 

2-3- مزاياي سرمايه گذاري در بورس

1- نبود حد سرمايه مجاز:به نحوي که هر فردي با هر ميزان سرمايه امکان ورود به اين بازار را خواهد داشت.

2- قابليت نقد شوندگى بالا:که موجب گرديده تا درشرايط عادي ورود و خروج شما به اين بازار در کمتر از چند روز فراهم گردد . که يقينا با توسعه الکترونيکي بازار )که مقدمات آن درحال اجرا است( اين مدت مي تواند حتي به چند ساعت تقليل پيدا نمايد که تقريبا چنين وضعيت مشابهاي به ندرت درساير رويه­هاي سرمايهگذاري يافت می شود.

3- بازده بالاتر: از منابع پربازده شناخته شده در بازارهاي مشابه ، بادرنظر گرفتن ريسک بهينه .

4- تب گسترش اين بازار که به عنوان عاملي ناديدني )همانند تب طلا در ايالات متحده( بازار امروز ايران را فرا گرفته است و همچنان تا ظرفيت نهايي و تعادل، گام هاي بسيار بزرگي را در پيشروخواهد داشت . علي رغم عدم تنوع دربازار بورس ايران ، درعين حال منابع کسب سود دراين بازار بسيار متنوع است ، به نحوي که يک سهم خريداري شده مي تواند براي دارنده آن ، به طرق گوناگون سود ايجاد نمايد که از آن جمله مي توان به انواع افزايش سرمايه ، ما به التفات قيمت خريد با قيمت روز ، سود نقدي و … اشاره داشت

5- ظرفيت هاي باز موجودبه نحوي که عليرغم تمام رشدهاي اين بازار همچنان ظرفيتهاي رشد فوق العاده بکر و دست نخوردهاي وجود دارد ،که سياستهاي خصوصيسازي دولت نيز بعنوان يکي از اهداف کلان اقتصادي در واقع تقويتکننده اين موضوع مي باشد .