سیاست تقسیم سود-پایان نامه درباره واکنش بازار و سود تقسیمی

سیاست تقسیم سود در جهان واقعی

در جهان واقعی نه تنها شرکت­ها سود نقدی کلانی را پرداخت می­کنند، بلکه مدیران و سرمایه­گذاران توجه زیادی به سیاست سود تقسیمی می­کنند. در زیر به طور خلاصه به سیاست تقسیم سود در آمریکا و سپس سایر کشورها اشاره خواهد شد:

 

2-1-5-1  سیاست تقسیم سود در آمریکا

یافته­های اصلی مطالعات تجربی در خصوص سیاست تقسیم سود در آمریکا که بر اساس تحقیقات موجود شامل تحقیقات لينتر[1](1956)، فاما و بابياك[2](1968)، فاما و فرنچ[3](2001)، ديانجلو، ديانجلو و اسكينر[4](2004)، گرالون[5] و ديگران(2005) و …  به اثبات رسیده­اند به شرح زیر است:

  • کل سود­های پرداختی بسیار زیاد بوده و سال به سال رشد داشته است.
  • پرداخت سود تقسیمی به تعداد کمی از شرکت­های با درآمد بسیار بالا اختصاص دارد.
  • بین پرداخت سود نقدی و سود هم در طول زمان و هم به صورت مقطعی همبستگی مثبت وجود دارد.
  • سود نقدی غالباً توسط شرکت­های بالغ پرداخت می­شود، نه شرکت­های جوانی که به شدت از ذخیرۀ سرمایه تأمین مالی می­کنند.
  • شرکت­ها در طول زمان سود نقدی پرداخت می­کنند و وجه نقد اضافی انباشته نمی­کنند.
  • تغییرات سود تقسیمی به خاطر وقایع خاص شرکت است. به این معنی که افزایش سود تقسیمی به کسب سودهای بالاتر مربوط می­شود و کاهش سود تقسیمی، زیان­ها و تنگناهای مالی را نشان می­دهد.
  • تغییرات غیر منتظره (افزایش یا کاهش) در سود تقسیمی بیانگر عایدی­های شگفت­انگیز در آینده نیست.
  • در سال­های اخیر، نسبت شرکت­های پرداخت کنندۀ سود تقسیمی به طور مداوم کاهش یافته است.
  • در سال­های اخیر شرکت­های جوان غالباً هنگامی که به مرحلۀ بلوغ می­رسند برای شروع پرداخت سود نقدی متناسب با روند تاریخی با شکست مواجه می­شوند و انتظار می­رود این روند ادامه داشته باشد
  • بازخرید سهام نسبت فزاینده­ای از کل پرداخت­ها را به خود اختصاص داده است، در حالی که نسبت پرداخت سود نقدی، کاهش یافته است.(borges 2009)

 

2-1-5-2  پرداخت سود تقسیمی در خارج از آمریکا

با توجه به گستردگی مطالعات انجام شده در سطح جهان راجع به سیاست تقسیم سود، در این قسمت به یافته­های دو مورد از مهم­ترین تحقیقات یعنی مطالعۀدنیس و اسوبو (2007) و وان ای جی و مجیسون (2006) اشاره خواهد شد.

وان ای جی و همکارش در تحقیق خود ابتدا از کاهش تمایل شرکت­های پرداخت کنندۀ سود تقسیمی به پرداخت سود نقدی، در بین 15 کشور اتحادیه اروپا در سال­های 1989 تا 2003 خبر دادند. اما بعد از کنترل سود­آوری، اندازه و فرصت­های رشد آنها دریافتند که تعداد شرکت­های پرداخت ­کنندۀ سود تقسیمی کمتر از تعداد مورد انتظار است.

شرکت­های نمونۀ مورد مطالعه آنها در طی زمان افزایش یافته (افزایش تعداد شرکت­ها در بازار سرمایه) و این حقیقت را نمایان ساخت که تعداد شرکتهای پرداخت­کنندۀ سود تقسیمی کاهش نیافته است. در پایان آنها این­گونه نتیجه گرفتند که کاهش تمایل گزارش شده در این تحقیق با فرضیۀ ناتوانی شرکت­های جدید در پرداخت اولین سود تقسیمی سازگار است.

به عبارت دیگر کاهش تمایل گزارش شده در این تحقیق از ناتوانی شرکت­هایی که به تازگی به عضویت بازار سرمایه درآمده­اند، در پرداخت سود نقدی در زمان مورد انتظار، ناشی می­شود.

(Von Eije Meggison 2006)

دنیس و همکارانش، عوامل تعیین کنندۀ سیاست سود تقسیمی در سطح بین الملل را در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا، انگلیس، فرانسه و ژاپن را در طی سالهای 1994 تا 2002 مورد آزمون قرار دادند، نتایج این تحقیق نشان داد که تعیین کننده­های رایج سود تقسیمی در کشورهای مذکور شامل اندازه شرکت، سودآوری و فرصت­های رشد است و احتمال پرداخت سود نقدی در بازار آمریکا، همبستگی زیادی با عایدی هر سهم دارد. آنها نشان دادند که پرداخت سود نقدی در سطح جهانی در طول زمان کاهش نیافته است و پرداخت سود نقدی در تمام شش کشور، به بزرگترین و سودآورترین شرکت­ها اختصاص دارد.

آنها همچنین در یافتند که شواهد کاهش تمایل به پرداخت سود نقدی و میزان این کاهش در خارج از آمریکا خیلی قابل توجه نیست و این کاهش نیز همانند تحقیقات وان ای جی از ناتوانی شرکت­هایی که به تازگی به عضویت بازار سرمایه درآمده­اند، در شروع به پرداخت سود نقدی در زمان مورد انتظار، ناشی می­شود. Denis and Osobov 2007))

 

[1] linter

[2] Fama & Babiak

[3] Fama & French

[4] Deangelo, Deangelo and Skinner

[5] grullon