شركت­هاي برق منطقه­ اي:پایان نامه کارایی شرکت برق پس از هدفمندی یارانه

برق به عنوان صنعت زیر بنایی در فرآیند توسعه اقتصادی کشور و ایجاد زیر ساخت های توسعه  نقشی ارزنده و اساسی دارد و بستر های لازم را برای پویایی و رشد کشور در زمینه های گوناگون اقتصادی ، صنعتی ، فرهنگی و اجتماعی را فراهم می سازد . برای داشتن صنعت برق هوشمندتر و پویا تر در فرآیند توسعه اقتصادی کشور و همچنین ایجاد زیر ساختهای توسعه ، ارزیابی و تجزیه کارایی صنعت برق در سه مرحله تولید ، انتقال و توزیع را با توجه به موقعیت جغرافیایی در هر منطقه تحت پوشش ضروری تلقی می شود  .

یکی از ابزارهای مناسب و کارآمد در زمینه ارزیابی کارایی نسبی ، تحلیل پوششی داده‌ها می‌باشد که به عنوان یک روش غیر پارامتری به منظور محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده استفاده می‌شود. امروزه استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها با سرعت زیادی در حال گسترش بوده و در ارزیابی سازمانها و صنایع مختلف مانند صنعت بانکداری، پست، بیمارستانها، مراکز آموزشی، نیروگاهها، پالایشگاه‌ها و… استفاده می‌شود. استفاده از مدلهای تحلیل پوششی داده‌ها علاوه بر تعیین میزان کارایی نسبی، نقاط ضعف سازمان را در شاخصهای مختلف تعیین کرده و با ارائه میزان مطلوب آنها، خط مشی سازمان را به سوی ارتقای کارایی و بهره وری مشخص می‌کند [13] .

شركت­هاي برق منطقه­اي

شرکت هاي برق منطقه­اي در حاليکه از شركت­هاي زيرمجموعه و تابعه شرکت مادر تخصصي توانير هستند در محدوده جغرافيايي تحت مديريت خود نقش کارفرمايي دارند و وظيفه مديريت و هماهنگي واحدهاي زيرمجموعه و تامين توليد، انتقال و فروش برق (در سطح واحد) را برعهده دارند. نگهداري و بهره­برداري از خطوط و پست­هاي 400 و 230 کيلوولت و خطوط و پست­هاي فوق توزيع 132، 66 و 63 کيلوولت و همچنين توسعه خطوط و پست هاي انتقال و فوق توزيع منطقه زيرنظر معاونت برنامه­ريزي و توسعه شبكه توانير و با استفاده از خدمات مشاوران و پيمانکاران مناسب از مسئوليت­هاي اين شركت­ها مي­باشد. مالکيت تاسيسات توليد، انتقال در منطقه نيز به شرکت­هاي برق منطقه­اي تعلق دارد. اين شركت­ها بصورت شرکت­هاي سهامي اداره مي شوند و 100 درصد سهام آنها به صورت دولتي و در اختيار شرکت توانير مي­باشد. طبق اساسنامه جديد شرکت­هاي برق منطقه اي، نمايندگي سهام در مجامع عمومي شرکت برعهده اعضاي هيات مديره شرکت مادر تخصصي توانير و رياست آن بر عهده معاونت امور برق و انرژي مي­باشد [16].

  2-6-1ساختار سازماني شركت­هاي برق منطقه اي

از آنجائيكه شركت­هاي برق منطقه­اي داراي اهداف، ماموريت­ها، وظایف و نوع فعاليت­هاي همسنخ و مشابه مي­باشند و تفاوت آنها غالبا به حجم فعاليت و گستردگي جغرافيايي برمي­گردد، لذا ساختار سازماني كلي اين شركت­ها از الگوي ساختاري واحدي پيروي مي­نمايد. اين ساختار واحد با درنظر گرفتن سياست­هاي ساختار سازماني وزارت نيرو در كميته تشكيلات شركت­هاي برق منطقه­اي متشكل از مديركل و معاون در امور سازماندهي دفتر توسعه مديريت و بهره­وري شركت توانير و معاونين منابع انساني كليه شركت­هاي برق منطقه-اي طراحي و به تصويب هيات مديره شركت توانير رسيده است. تفاوت در حجم فعاليت و گستردگي جغرافيايي شركت­ها نيز در سازمان تفصيلي و سقف پست­هاي سازماني مصوب هر شركت در نظر گرفته شده است  [12] .