طبقه بندی تجارت الکترونیکی:”پایان نامه درباره تجارت الکترونیکی”

طبقه بندی تجارت الکترونیکی را باتوجه به ماهیت برنامه های کاربردی:

برنامه های کاربردی تجارت الکترونیکی را می توان در سه دسته ذیل طبقه بندی کرد:

  • بازارهای الکترونیکی: بازار شبکه ای از تعاملات و روابط می باشد که در آن،اطلاعات محصولات یا خدمات و پرداخت ها مبادله می گردند.زمانی که بازار الکترونیکی باشد،مرکز کسب و کار دیگر یک ساختمان فیزیکی نیست ،بلکه محلی بر اساس شبکه است که در آن تعاملات کسب و کاری صورت می پذیرد.
  • سیستم های اطلاعاتی بین سازمانی(IOS) : سیستم های اطلاعاتی بین سازمانی در برگیرنده جریان اطلاعات بین دو یا بیشتر از دو سازمان می باشند.هدف عمده آنها،پردازش کاراتر معاملاتی مانند انتقال سفارش ها،صورت حساب ها ، و پرداخت ها با استفاده از سیستم های تبادلات الکترونیکی یا اکسترانت می باشد.
  • ارائه خدمت به مشتری:ارائه خدمت به مشتری در زمینه های مختلفی بصورت الکترونیکی انجام می شود.

2-1-6)مراحل تجارت الکترونیکی

تجارت الکترونیکی را می توان مجموعه ای از فعالیت ها دانست که بصورت فرآیندی و متوالی صورت می گیرد .اگر تجارت الکترونیکی را به صورت یک فرآیند در نظر گرفت می توان آن را طی مراحلی نشان داد.

سلز و شوبرت (Selz and Schubert,1998) بیان می دارند که تجارت الکترونیکی فرآیندی است که طی چهار مرحله رخ می دهد:

1.مرحله اطلاعات[1]: در این مرحله طرفین معامله در مورد محصول،قیمت ها،نوع و کیفیت و سایر موضوعات موردنیاز اطلاعات لازم را کسب می کنند.

2.مرحله توافق[2]: در این مرحله مذاکرات و چانه زنی های لازم بین خریدار و فروشنده واقع می شود.در بهترین حالت این مرحله منجر به انعقاد قرارداد می شود.

3.مرحله واریز و پرداخت[3]: در این مرحله قیمت مورد توافق پرداخت شده و معامله صورت می گیرد.

4.مرحله ارتباطات [4]: در این مرحله بر ایجاد رابطه بین مشتریان باهم و بین مشتریان با شرکت از طریق ایجاد یک جامعه الکترونیکی تاکید می شود.این مرحله را مرحله پشتیبانی نیز می نامندزیرا در این مرحله خدمات پس از فروش ارائه می شود و بر حفظ مشتریان تأکید می شود.

 

2-1-7)چارچوب تجارت الکترونیکی

بسیاری از افراد که با تجارت الکترونیکی مرتبط هستند در وب حضور دارند.در حالی که حضور در وب و تبلیغات مرتبط با وب حائز اهمیت می باشند اما تجارت الکترونیکی مفهوم گسترده تری دارد.چارچوبی که در شکل (2-1) ترسیم شده است ،محتوای رشته تجارت الکترونیکی و رابطه بین اجزای عمده آن را نشان می دهد.قسمت بالای شکل ،کاربردهای عمده تجارت الکترونیکی را نشان می دهد.این کاربردها شامل :بازاریابی مستقیم ،بانکداری خانگی ،خرید در فروشگاه  ها و مراکز خرید الکترونیکی،خرید سهام ،یافتن شغل ،انجام مناقصه ها و مشارکت الکترونیکی با شرکای تجاری در اقصی نقاط جهان و ارائه خدمات مشتری می باشد.این کاربردها توسط چهار دسته حمایتی عمده که به عنوان ستون های حمایتی نشان داده شده اند،پشتیبانی می شوند و شامل موارد زیر هستند:

1.افراد و سازمان های مشارکت کننده

2.خط مشی عمومی استانداردها و مقررات شامل امنیت و موافقت نامه ها

3.بازاریابی و تبلیغات شامل تحقیقات بازاریابی

4.مدیریت زنجیره تأمین و تدارکات شامل شرکت های تجاری برای انتقال و عملی کردن کاربردهای تجارت الکترونیکی

[1]Information Phase

[2]Agreement Phase

[3]Settlement Phase

[4]Communication Phase