عوامل موثر ارزش ویژه برند: پایان نامه درباره ارزش ویژه برند

عوامل  موثر بر ارزش ویژه برند

آنچه در این بخش آورده می شود، برخی از پارامترهای اثرگذار بر ارزش ویژه هر برندی می باشد اما الزاماً نمی تواند تمام این پارامترها را شمال شود. از آنجایی که ارزش ویژه برند منجر به فروش بیشتر و پرسودتر می شود و در هر فروش همیشه پای یک انسان به عنوان مشتری در میان است، عوامل اثر گذار بر جایگاه ذهنی برند در ذهن مخاطبانش، اثری مستقیم بر ارزش ویژه برند دارد. در نتیجه می توان موارد زیر را به عنوان اصلی ترین عوامل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند برشمرد: (ابراهیمی و خیری،1388).

 1. سهم برند از بازار
 2. حاشیه سود
 3. سرعت در نیل به اهداف کمپین های فروش
 4. رسیدن به مشتریانی وفادار
 5. قدرت رقابت پذیری برند در قبال رقبای قدیمی و جدید. مسئله اندازه گيري قدرت برند تجاري خصوصاً در صنايع خدماتي از اهم وظايف مديريت است. مديران همواره با سوالاتي از اين دست روبرو هستند كه برند شركت ما چه مقدار ارزشي براي مشتريان ايجاد مي نمايد؟ در كنار ساير رقبا و در اين بازار كدام نام تجاري از ديد مشتريان معتبر تر است؟ نام هاي تجاري چه تأثيري بر رفتار مصرف كنندگان در اين بازار مي گذارند؟ آيا براي مشتريان اهميتي دارد كه اين محصول با چه نامي به بازار عرضه شده است؟
 6. میزان قابلیت ماندگاری در ذهن المانهای بصری برند مانند لوگو و …
 7. نوع و میزان تداعی معانی در ذهن مخاطب با شنیدن نام برند
 8. برداشت مخاطب از کیفیت و سایر ارزشهای برند
 9. تجارب قبلی مخاطب در تعامل با برند و قدرت برند در یادآوری این تجارب
 10. عوامل زیر می توان را به عنوان المانهای موثر بر خلق و افزایش ارزش ویژه برند بر شمرد:
 11. کسب شناخت کافی از جامعه هدف پیش روی برند
 12. جلب توجه جامعه هدف با استفاده از تکنیکهای صحیح تبلیغات
 13. ایجاد زیرساخت برای ماندگاری در ذهن جامعه هدف با استفاده از تکنیک های صحیح ارتباطات
 14. خلق یک تصویر کامل از برند در ذهن مخاطب
 15. تقویت تصویر خلق شده از برند