فناوری های ارتباطی-پایان نامه درباره عوامل انگیزش یادگیری

فن آوری های ارتباطی تلفن همراه در آموزش و پرورش

پس از ارتباط اینترنتی سنتی، ارتباطات تلفن به تازگی در زمینه آموزش و پرورش در حال ظهوراست.
در مقایسه باارتباط با واسطه کامپیوتر، دستگاه های تلفن همراه از ضریب نفوذ و محبوبیت بالایی در میان جوانان برخوردار می باشند (اتحادیه بین المللی مخابرات[1]، 2002). توجه به  ارتباطات تلفن همراه مزیت برتری برای نزدیک شدن به دانش آموزان جوان دارد.در حالی که اجرای CMC در آموزش و پرورش بیشتر در افزایش یادگیری در عرصه های رسمی کاربر دارد (میفسود،2002 ). ارتباطات تلفن همراه، به ویژه سرویس پیام فوری انتظار می رود که به عنوان یک پل بین روش های یادگیری رسمی و غیر رسمی مورد استفاده قرار گیرد. تاثیر استفاده از فن آوری ارتباطات تلفن همراه در محیط های یادگیری توسط مطالعات متعددی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آنها نشان داد افزایش در دسترس بودن و در دسترس بودن شبکه های اطلاعاتی، درگیر شدن دانش آموزان در فعالیت های مربوط به آموزش در مکان های فیزیکی متنوع و افزایش ارتباطات و یادگیری مشارکتی در کلاس درس را به همراه داشت (وانگ، لیانگ، چان، و یانگ[2]، 2002). همچنین تحقیقات نشان دادند که برای امتحان نمودن چیزهای جدید هیجان زده هستند و زمان بیشتری را برای کار کردن در موضوعی جدید  صرف می نمایند.(دوراک و بورچانان[3]،2002).اگرچه تریفونوا معتقد است که این هیجان زدگی و شور یک اثر زمانی دارد(تریفونوا[4]،2003).

در میان گزینه های متعددی که فن آوری تلفن همراه برای آموزش و پرورش فراهم می کند ، پیام های فوری یکی از کاربردی ترین گزینه ها می باشد. برخی از آزمایش های آموزشی در این زمینه انجام شده است.
به دانش آموزان برای اطلاع از برنامه های درسی ، تغییر در آن، تاریخ آزمون، مکان کلاس،نمرات امتحان، و غیره پیام کوتاه[5] فرستاده شد(سنگ و بریگز، 2002)، و یا برای هدایت، پیشفرت و حمایت از دانش آموزان در یادگیری نیز در تحقیقات به بررسی اثربخشی آن پرداخته شده است(گارنر، فرانسیس و ولز[6]، 2002). بررسی در نروژ نشان داد که دانش آموزان از SMS به عنوان یک ابزار مناسب برای کسب اطلاعات در مورد سخنرانی ها، برنامه، و غیره استفاده می کنند (دیویتینی،هارگالکن و نوروید[7]،2002).

این یافته ها به طور کلی مثبت بود. با این حال، بسیاری از سیستم های پیام کوتاه به طور مستقیم بر یادگیری اثر ندارد ، اما برای مدیریت فعالیت های یادگیری حائز اهمیت است. یکی دیگر از عملکردهای مهم تلفن همراه افزایش ارتباطات میان فردی بین افراد است ، بیشتر در سبک غیررسمی. ناردی و همکاران (2000) پیشنهاد می کنند که ارتباطات غیررسمی در پیوند اجتماعی و یادگیری اجتماعی بسیار موثر هستند. انتظار می رود تصویب چنین تعامل غیررسمی در محیط آموزشی و دانشگاهی سبب ترویج انگیزه دانش آموزان، کاهش فشار دانش­آموز،­و بهبود روابط مربی یادگیرنده گردد.اما برای اثبات­ای امر به ­مطالعات تجربی بیشتری­نیاز است.

 

2.International Telecommunication Union

3.Wang, Liang, Chan, & Yang

4.Dvorak & Burchanan

5.Trifonova

1.SMS

2.Garner, Francis, & Wales

3.Divitini, Hargalokken, & Norevid