مزایای فناوری اطلاعات-پایان نامه سبک رهبری در پذیرش تکنولوژی

ضرورت وجود زیر ساخت ها یی برای فناوری اطلاعات:

استفاده از فناوری اطلاعات نیاز به تجهیزات و زیرساختهایی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد که نبود این زیر ساخت ها مانع از انتقال اطلاعات و ایجاد ارتباطات بین سازمان ها می گردد یکی از این زیرساخت ها ضریب نفوذ اینترنت است . حجم اطلاعاتی که بین اروپا و آمریکا جابجا  می شود 231 برابر حجم اطلاعاتی است که بین خاورمیانه و امریکا رد و بدل می شود . طبق آمار سال 1384 کاربران اینترنت در ایران 5/3 میلیون نفر در کشور کره ، 350 میلیون نفر بوده است و ضریب نفوذ اینترنت در ایران 5 % ، و در کره جنوبی 65 % است و فاصله دیجیتالی ایران و اروپا 13 برابر است (پهلوانیان،1384 ).

 

2-1-6-  مزایای فناوری اطلاعات:

-برخی مزایای فناوری اطلاعات به زیر بیان شده است :

-بهبود عملیات سازمان

-توانایی انجام محاسباتی که قبلاً میسر نبوده است.

-کاهش فعالیت ها و کارکردهای دفتری

-بهبود در کیفیت و دقت در کارها

-بهبود تصمیم گیری

-ارتباطات و هماهنگی بیشتر در سطح موسسه

-بهبود خدمات مشتریان

-ایجاد پیوند بین مشتریان و تدارک کنندگان کالا

-کاهش زمان فرایند کار

-پشتیبانی از استراتژیهای سازمان

-بهبود رقابت

-بهبود طراحی مجدد فرایند کار

-سازمان دهی و طراحی مجدد سازمان از طریق متغیرهای فناوری اطلاعات (صرافی زاده 1388 ، ص 35-34)

-اتوماسیون تصمیمات اداری

-نیاز کمتر به تخصص برای برخی تصمیمات

-اتکا کمتر به متخصصان برای حمایت از مدیران عالی

-قدرت و اختیار دادن به سطوح میانی و پایین مدیریت به خاطر پایگاه های دانش

-تصمیم گیری بوسیله کارکنان غیر مدیریتی

-توضیح مجدد قدرت میان مدیران و انتقال قدرت به پایین سازمان

-پشتیبانی الکترونیک از تصمیمات پیچیده (حسن پور قروقچی ، 1385).

 

2-1-7- تأثیرات فناوری اطلاعات :

تحولات چند سال اخیر در فناوری اطلاعات باعث نفوذ اینترنت در بین عموم مردم در سطح جهان شده است. میزان دسترسی در سطح جوامع به حدی است که باعث شده از آن به عنوان ابزاری برای رفع اختیارات روزمره استفاده شود .تا سال 2005 میلادی تعداد کاربران اینترنت به یک میلیارد نفر خواهد رسید که در این سال منطقه آسیا ، اقیانوسیه و آمریکای لاتین بیشتر تعداد کاربران را خواد داشت در حال حاضر آمریکا با داشتن 34 درصد از کاربران اینترنت مقام اول ، اروپا با 29 % مقام دوم ، و آسیا و اقیانوسیه با 16 5 در رده های بعدی قرار دارند (صنایعی 1380 ، ص 118 )

شمار کابران اینترنت در سال 2000 بیش از بیست میلیون بوده که این تعداددر سال 2005 حدود 1 میلیارد نفر است . یک سوم رشد اقتصاد آمریکا در محدوده سالهای 1999-1996 به طور مستقیم به گسترش اینترنت مربوط می شود در حال حاضر بیش از 2 میلیارد صفحه وب و بیش از 17 میلیون دامین (Damain) ثبت شده وجود دارد این حقایق بیش از هر چیز نشان می دهد که اینترنت اثر مهمی بر روی چگونگی ، چرایی ، و زمان و مکان کار مردم داشته است. بیشترین تاثیر اینترنت و فناوری اطلاعات بر قشر تحصیل کرده است . به ویژه افرادی که به طور مستقیم با فناوری اطلاعات و ارتباطات سروکار دارد از انجایی که افراد تحصیل کرده ، ماهر و علاقه مند به موفقیت در موقعیت های مهم سلسله مراتب سازمانی مشغول به کارند اثر بیشتری را بر موقعیت همه جانبه سازمان دارند (رشکیانی و قنبرآبادی 1386 )

افزایش توان و سرعت تولید اطلاعات ، ارزان شدن نسبی قیمیت سخت افزار و نرم افزارهایی در اوج استفاده از سیستم های مکانیزه ، باعث بوجود آمدن نظام های اطلاعاتی بهینه و دسترسی سریع و آسان به اطلاعات امکان انجام محاسبات و مبادله داده ها با سرعت بسیار بالا و در پهنه جغرافیایی وسیع تر و دسترسی مشترک و همزمان به منابع اطلاعاتی شده است این تحولات باعث ایجاد تغییرات اساسی در نحوه کسب و کار از جمله پدید آمدن تجارت الکترونیکی و تجارت های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و صنایع مربوط شده است در سال 2000 ، 10 کشور اول دنیا در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات ، تقریباً 80 درصد بازار جهانی فناوری اطلاعات و ارتباطات را در اختیار داشتند و 10 کشور سطح پایین دنیا در زمینه ICT [1]کمتر از یک درصد بازار را در اختیار داشته اند. شکاف دیجیتالی و فاصله روز افزون کشور توسعه نیافته از کشورهای توسعه یافته در دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده از این فناوری ها برای بهبود بهره وری و کارایی فرایند در همه بخش های زندگی در سطح خرد و کلان است ، همچنین این پدیده به مفهوم به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد زیرساخت مناسب برای مشارکت فعال در تولید دانش و فناوری اطلاعات و ارتباطات و مصرف ابزار و کالا و خدمات دیجیتال است. (رشکیانی و قنبرآبادی 1386).

 

[1] -Information  and  communication  technology