مشتریان کلیدی،پایان نامه عوامل موثر بر جذب مشتریان

مشتریان کلیدی و معیارهای شناسایی آنان :

شناسایی مشتریان کلیدی مبتنی بر روش تقسیم بازار است و تقسیم بازار مستلزم تحقیقات بازاریابی می باشد . لذا باید اطلاعات بدست آمده از کلیه مشتریان به منظور شناسایی مشتریان کلیدی و ایجاد بانکهای اطلاعاتی از آنان باید طبقه بندی شود . مشتریان کلیدی به علت اینکه پول و سرمایه بسیاری دارند طبیعتا خواسته هایشان نیز متفاوت است . از جمله اینکه برخی از آنها می خواهند کارهایشان خارج از نوبت انجام گردد و یا اسکناس ریز قبول نمی کنند برخی از اینکه با کارکنان رتبه پایین برخورد داشته باشند ناراضی اند و مایلند تنها با رئیس شعبه در تعامل باشند و . . که هر یک باید در جای خود شناسایی شود و امکان تحقق آن به گونه ای خوب و زیرکانه بررسی شود(ونوس،صفائیان،1381،ص86).

اصولا مشتریان کلیدی توسط معیارهایی شناسایی می گردند که به برخی از آنها در ذیل اشاره می شود :

 • مدت زمانی که در بانک حساب داشته اند قابل توجه باشد .
 • متوسط موجودی آنها در طی ماه و سال قابل قبول باشد .
 • عملیات بانکی آنها استمرار داشته باشد یعنی فصلی و منقطع نباشد.
 • کمترین مبلغ موجودی آنها بیشتر از حداکثر مبلغ موجودی مشتریان عادی باشد .
 • خوش نام باشند.
 • چک برگشتی نداشته باشند.
 • تعهدات معوق نسبت به بانک و یا سایر بانکها نداشته باشند

2-4-13- پیشنهاداتی برای جذب مشتریان :

 • با لبخند صحبت کنید .
 • در هنگام ارائه خدمت به مشتری نام افراد را به کار ببرید .
 • به مشتری نگاه کنید .
 • با مشتریان به طور مودبانه و محترمانه برخورد کنید زیرا برداشت اولیه آنها از شما تاثیر فوق العاده ای بر ذهنشان می گذارد .
 • به شکل کلامی و غیر کلامی ارتباط موثر برقرار کنید و اعتماد آنها را جلب نمائید زیرا آنها با این کار احساس با ارزش بودن می کنند .
 • کارهایتان را سریع انجام دهید و مشتری را سرگردان نکنید .
 • اسرار محرمانه مشتریان را حفظ کنید .
 • مراحلی را که برای حل مشکل لازم است طی شود به مشتریان به طور واضح و شفاف بیان کنید .
 • برای ارائه خدمات بیشتر نهایت سعی و تلاش خویش را به کار گیرید .
 • اشتباهات را بپذیرید و در صدد جبران کمبودها و نواقص باشید .
 • هیچگاه با آزردن یک مشتری قدیمی به مشتری جدید خوش آمد نگویید .
 • راستگو باشید .
 • احساسات مشتریان را درک کنید .
 • با مشتریان به گونه ای رفتار کنید که گویی حق با آنها است و این باور را داشته باشید که مشتری رئیس است .
 • همیشه حق با مشتری نیست ولی مساله اصلی و مهم تفهیم این موضوع به مشتری است .
 • شنیدن را بیاموزید زیرا فرصتها بسیار آهسته در می کوبند .
 • با مشتریان بحث و مشاجره نکنید .
 • برای کسب رضایت مشتریان تلاش مضاعف داشته باشید و . . .