مفهوم رهبری تحول گرا //پایان نامه رهبری تحول گرا و توانمندسازی

به طور کلی می­توان رهبری تحول گرا را این گونه تعریف كرد:

 • یك توانایی شخصی برای پیش بینی، ساخت آینده، انعطاف پذیری، تفكر استراتژیك و كار با دیگران كه فرصتهای متغیری را برای ایجاد یك آینده قابل وصول برای سازمان­ها شناسایی می‌كند. باس و آووليو معتقدند که رهبري تحول­گرا زماني شکل مي­گيرد که رهبر علائق کارکنانش را ارتقا و توسعه بخشد، آگاهي و پذيرش براي ماموريت و مقصد گروه را ايجاد کند و کارکنان را به ديدن فراسوي منافع خويش براي منافع گروه برانگيزاند.
 • رهبري تحول گرا فرآيند نفوذ آگاهانه در افراد يا گروه­ها براي ايجاد تغيير و تحول نا پيوسته در وضع موجود و کارکردهاي سازمان به عنوان يک کل است.رهبري تحول آفرين از طريق گفتار و کردارش کل جامعه را دچار تحول مي کند و نفوذ فراواني در ميان پيروانشان دارد. اين نوع رهبري زماني تحقق مي يابد که رهبران علايق کارکنانشان به کار را افزايش دهند، آنان را از هدف­ها و ماموريت­ها آگاه سازند و پيروانشان را تشويق کنند که فراتر از منافع فردی بيانديشند (Bamford et al, 2011).

باس فرضيه­اي را مطرح مي­كند كه رهبران تحول گرا به احتمال بيشتري، به عنوان رهبراني موثرتر و ارضاكننده­تر نگريسته مي­شوند و اين را با استفاده از پرسش­نامه رهبري چند عاملي در سراسر بخش خصوصي و عمومي آزمون كرد. نتايج او نشان مي دهد كه رهبران تحول گرا نسبت به رهبران تعامل گرا، روابط بهتري با سرپرستان و پيروان خود برقرار كرده، كمك بيشتري به سازمان مي كنند.به علاوه اينكه او پي برد كاركنان تمايل بيشتري براي اعمال تلاش بيشتر و افزايش استانداردها براي رهبران تحول­گرا دارند. تمركز بر ملاحظات فردي به اين معني است كه رهبري تحول گرا منجر به اتخاذ ريسك بيشتر و سطوح بالاي فعاليت كارآفرينانه مي­شود. هنگامي كه يك شركت با بازار آشفته روبه‌رو است، نياز دارد كه رهبري تحول گرا در همه سطوح شركت، گسترش يابد (Allame et al, 2012).

باس مطرح مي كند كه رهبران تحول‌گرا، نسبت به رهبران تعامل گرا، به سطوح بالاتري از موفقيت در محيط كار دسترسي پيدا مي كنند. وی اشاره مي­كند كه رهبران تحول گرا، در مقايسه با رهبران تعامل‌گرا، بيشتر ارتقا پيدا مي كنند و نتايج مالي بهتري را به وجود مي‌آورند. او همچنين مشاهده كرد كه كاركنان، رهبران تحول گرا را نسبت به رهبران تعامل گرا، راضي كننده‌تر و مؤثرتر، رتبه بندي كرده‌اند (Zarrabi & Vahedi, 2012).

 • رهبري تحول گرا زماني شكل مي گيرد كه رهبر علايق كاركنانش را ارتقا و توسعه بخشد، آگاهي و پذيرش براي ماموريت و مقصد گروه را ايجاد نمايد و كاركنان را به ديدن فراسوي منافع خود، براي منافع گروه برانگيزاند (ناظریانی؛1391).
 • رهبري تحول گرا فرايند نفوذ آگاهانه در افراد يا گروه­ها براي ايجاد تغيير و تحول ناپيوسته در وضع موجود و كاركردهاي سازمان به عنوان كل است.
 • سبك رهبري تحول گرا به نوعي رهبري اطلاق مي شود كه در آن رهبران داراي موهبت الهي هستند و براي پيروان خود انگيزش معنوي و توجه ويژه فراهم و با نفوذ بر قلبشان آن­ها را هدايت مي­كنند (Mirkamali et al, 2011).
 • رهبري تحول گرا فرآيند ايجاد تعهد به اهداف سازماني و توانمند ساختن پيروان جهت به تحقق رساندن آن اهداف است.
 • رهبر تحول گرا كسي است كه پيروان را ترغيب به انجام كاري فراتر از آن چه كه به طور معمول از آنان انتظار مي­رود، مي­كند.
 • رهبري تحول آفرين فرآيندي است كه در آن رهبران و پيروان يكديگر را به سطوح بالاتري از اخلاق و انگيزش سوق مي­دهند ( کوثرنشان و همکاران؛1391).
 • رهبري تحول­گرا برخلاف تئوري هاي سنتي كه عمدتاً متمركز برفرآيندهاي عقلايي هستند، بر احساسات و ارزش ها تاكيد مي­كند و در جستجوي اتصال ميان علايق فردي و جمعي مي­باشد تا از اين طريق به زيردستان اجازه دهد براي اهداف متعالي تلاش كنند.
 • رهبران تحول گرا ارزش­ها و نگرش­هاي جاري سازمان را ايستا نمي­دانند، بلكه در جستجوي تغيير و تحول در راستاي اهداف و ماموريت سازمان و متناسب با شرايط محيطي مي­باشند.
 • رهبري تحول گرا به توسعه و توانمندسازي پيروان جهت عملكرد مستقل توجه مي­كند.
 • رهبران تحول گرا اثربخشي را به كارايي ترجيح مي­دهند و سعي مي­كنند با توجه به روحيات خود و كاركنان از منابع انساني سازمان بهره مند شوند.
 • رهبري تحول آفرين زماني تحقق مي­يابد كه رهبر علايق كاركنانش را به كار افزايش دهد و آنان را از هدف­ها و ماموريت­ها آگاه سازد و پيروانشان را تشويق كند كه فراتر از منابع فردي بينديشند (Nazari et al, 2012).
 • رهبر تحول گرا از رسالت يا بينش سازمان آگاهي ايجاد مي كند و همكاران و پيروان را براي سطوح بالاتر توانايي و پتانسيل، توسعه مي­دهد. علاوه بر اين، رهبر تحول گرا همكاران و پيروان را تحريك مي­كند كه فراسوي منافع خودشان به منافعي توجه كنند كه به گروه بهره برساند (یعقوبی و اورعی؛1391).