مولفه رسانه اجتماعی//پایان نامه درباره رسانه های اجتماعی

مولفه های رسانه اجتماعی

برخی از مؤلفه های مطالعه شده در ارتیاط با رسانه اجتماعی به شرح زیر است:

2-1-13-1-ارائه مطالب مرتبط در رسانه اجتماعی

جنبش های اجتماعی به صورت محلی فکر می کنند و ریشه در جامعه خود دارند اما در سطح جهانی عمل می کنند و با قدرت مدارانی مواجه می شوند که در فضای ارتباطی و شبکه های جهانی قدرت حضور دارند. شکل گیری ارتباطات خود گزین یک وسیله شگفت آور در اختیار جنبش های اجتماعی و شالوده شکنی های فردی در برابر گفتمان های غالب و نهادهای رسمی قرار داده است. طبیعتا جنبش های اجتماعی منشا فناوری ندارند اما از فناوری بهره می برند. فناوری یک ابزار ساده نیست، خود یک رسانه و یک ساخت اجتماعی با الزام های خاص خود است. افزون بر این توسعه فناوری ارتباطات خود-گزین فرهنگی را بسط می دهد که بر خود مختاری فردی تاکید دارد و فرد را به عنوان کنشگر اجتماعی دارای طرح و نقشه خود ساخته ظاهر می کند. در چنین پارادایم فرهنگی و فناوری، جنبش های اجتماعی و شکلهای نوین بسیج سیاسی به طور گسترده از ابزارهای ارتباط خود گزین استفاده می کنند، اگرچه از راههای دیگر هم در صدد تاثیر بر افکار عمومی بر می آیند(خانیکی و بابایی،1390،ص 93).

رسانه های اجتماعی به صورت هوشمندی برای تک تک اعضای خود اقدام به بازاریابی می کنند. یکی از این راهها ارائه مطالب مرتبط به جستجوهای افراد از طریق فیلترینگ داده ها و اطلاعات نامرتبط با موضوع مورد جستجوی فرد می باشد به طوری که فرد در معرض اطلاعات نامربوط قرار نگیرد و به سهولت بتواند موضوع مورد نظر خود را یافته و آن را مورد کنکاش قرار دهد(Leggat,2011)

با ارائه مطالب مرتبط به وفور می توان در فرد ایجاد درگیری ذهنی نسبت به نام تجاری ایجاد کرده و او را به نام تجاری وفادار نمود.

2-1-13-2- به روز آوری مطالب

مشتریان سایت های رسانه های اجتماعی را  به عنوان یک کانال خدمات، جایی که آنها می توانند در زمان واقعی پایگاه با کسب و کار درگیر شوند در نظر می گیرند مصرف کنندگان ترجیح می دهند برای دیدن محتوای به روز شده در رسانه های اجتماعی بهره گیری کنند (Leggat,2010)

از آنجایی که از مزایای فناوری های نوین انتقال سریع تغییرات برای به روز رسانی اطلاعات موجود در حافظه شبکه هاست میتوان نسبت به جدید بودن و به روز رسانی سریع موارد مورد دلخواه در رسانه اجتماعی امیدوار بود. فناوری های نوین به سرعت تغییرات و تحولات به وجود آمده در نوع محصولات و نیازهای کاربران را به روز رسانی کرده و امکان تصمیم گیری با توجه به شرایط روز را به کاربران می دهند Legant,2010)). مثل گوگل  که الگوریتم سیستم جستجوی خود را تغییر داده است و محتوای مطالب به طور روز آمد شده رتبه بندی شده اند Freidman,2011))