نتایج تعهد سازمانی:پایان نامه رضايت شغلي و تعهد سازماني

عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی

عوامل تاثير گذار برتعهد سازماني شامل پنج دسته به شرخ زير مي با شند.

الف – ویژگی‌های شخصی : شامل :

1- سن

2- جنسيت

3- آموزش

4- وضعيت تاهل

5- موقعيت و سابقه در سازمان

6- ادراك از لياقت شخصي

7- قابليت ها

8- حقوق و دستمزد

9- سطوح شغلي(ماتيو و زاجاك،1990،صص177-179).

ب – خصوصیات شغلی

1- غني سازي شغل

2- مهارت

3- استقلال

4- چالشي بودن شغل

5- .محدوده شغلي

6- پيچيدگي (ماتيو و زاجاك،1990،ص179).

ج). – روابط رهبر-گروه

1- انسجام گروهي

2- وابستگي متقابل وظايف

3- ساختار و ملاحظات رهبر

4- رهبري مشاركتي(ماتيو و زاجاك،1990،صص179-180).

د). – خصوصيات سازماني

1- اندازه سازمان

2- تمركز سازماني ((ماتيو و زاجاك،1990،ص180).

ن). – وضعيت نقش

1- تضاد نقش

2- ابهام در نقش

3- تعدد نقش  (ماتيو و زاجاك،1990،ص180).

2-1-5.نتایج مثبت و منفی تعهد سازمانی

سال‏های طولانی اعتقاد بر این بود که تعهد قوی مطلوب و ایده‏آل است. اکثر قریب به اتفاق تحقیقات مربوط به تعهد سازمانی بر این فرض بنا شده‏اند که تعهد سطح بالا مطلوب به‏شمار می‏رود، و سازمانی موفق است که احساس وفاداری کامل به اهداف سازمان را در میان تمام کارکنان از بالاترین رده سازمانی تا پایین‏ترین رده رواج دهد. مدیران امریکایی به شناسایی توانایی ژاپنی‏ها در ایجاد و حفظ تعهد قوی در نیروی کار علاقه‏مند شده بودند. به‏طور معمول فرض می‏شود نیروی کار ژاپن متعهدتر از نیروی کار امریکا است و چنین تعهدی، بهره‏وری بیشتر کارکنان ژاپنی را درپی دارد. این فرضیه در ادبیات مربوط به تعهد تأیید شده است (راندل. 1374. 37). بنابراین در اغلب متون، تعهد قوی به سازمان به‏مثابه عنصری مطلوب تلقی شده و نامطلوب بودن آن به‏ندرت به چشم می‏خورد.وایت برای نخستین‏بار در کتاب انسان سازمانی درباره خطرات تعهد بیش از حد به سازمان هشدار داد. وایت «انسان سازمانی» را به‏منزله شخصی توصیف می‏کند که نه‏تنها برای سازمان کار می‏کند بلکه به آن تعلق عاطفی داشته و معتقد است که «سازمان» محلی برای بروز خلاقیت‏هاست و تعلق عاطفی به آن یکی از نیازهای اصلی کارکنان به‏شمار می‏رود. البته تحقیقات بسیاری در زمینه خطرات سطوح بالای تعهد وجود ندارد ولی یافته‏های مربوط به پژوهش‏های پراکنده و متفرقه مربوط به تعهد سازمانی نشان می‏دهد که تعهد بالا ممکن است عواقبی چون فقدان خلاقیت، مقاومت در برابر تغییر، فشار عصبی، گرایش به روابط غیرکاری، سازگاری متعصبانه با سازمان، استفاده ناکارآمد از منابع انسانی و تأیید اقدامات غیراخلاقی سازمان به علت کسب منافع را در پی داشته باشد. به‏هرحال پیامدهای منفی سطوح بالای تعهد سازمانی هم برای سازمان و هم برای اعضای سازمان توجه بیشتری را می‏طلبد.

نتایج بالقوه مطلوب و نامطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی برای افراد و سازمان در جدول 1، نشان داده شده است.