نقش آفرینی زنان در تاریخ صدر اسلام- پایان نامه در مورد آسیب شناسی مدیریت زنان

 نقش آفرینی زنان در تاریخ صدر اسلام

با ظهور دین اسلام تغییراتی در نظام اجتماعی زنان رخ داد . اگر چه مساوات انسان ها دربازه زن و مرد رعایت گردیده است ، اما انحرافاتی که بعداً در نظام اجتماعی مسلمانان روی داد موجب انزوای زنان و خنثی شدن تعالیم تساوی طلبانه اسلامی گردیده است . عده ای معتقدند که در نیمه قرن دوازدهم در جامعه ، زن صرفاً نقش اول را ایفا می کرده و فعالیت هایش عمدتاً محدود به کارهای داخل خانه می شود و نقش زن در خارج خانه ادامه نقش خانه اوست . به طور کلی فعالیت زنان به ، به دنیا آوردن فرزند و انجام کارهای خانگی و گاهی کشاورزی و نساجی محدود می شد و زنان در خارج از خانه مسئولیتی نداشتند .

از دیدگاه اسلام برای ساختن جامعه توحیدی ، زنان به همراه مردان مسئولیت می پذیرند ، امر به معروف و نهی از منکر ، بیعت و هجرت اموری هستند که زن و مرد هر دو در قبال آن مسئول هستند . نقش زنان در تاریخ صدر اسلام عرصه های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، نظامی و … بسیار چشمگیر می باشد .

2-16-2) نقش زنان در تاریخ صدر اسلام

نقش زنان در تاریخ صدر اسلام را برای نمونه به چند مورد اشاره می نمائیم:

۱- اولین مسلمان حضرت خدیجه (س)

۲- اولین شهید اسلام مادر عمار ، حضرت سمیه

۳- اولین بیعت در اسلام ، بیعت النساء سال دوازدهم هجری قمری

۴- دومین بیعت ، بیعت الحرب که زمینه ساز هجرت مسلمانان به مدینه منوره و تشکیل حکومت اسلامی شد .

از ۷۵ نفر سه نفر از زنان صدر اسلام حضور داشتند .

۵- حضور در میادین جنگ برای رسیدگی به وضعیت مجروحان و حتی نبرد با کفار و مشرکین و دفاع از جان پیامبر که نمونه آن جنگ احد می باشد و نمونه های فراوان دیگر که در کتب تاریخی نقل شده است نشان دهنده نقش بی بدیل زنان در عرصه های مختلف است .

 

2-17) شايستگي زنان براي فعاليت سياسي و عهده دار شدن مسؤوليت هاي سياسي

اسلام در همه مواردي كه طبيعت و گرايش و شرايط زن و مرد مشترك است زن و مرد را مساوي قرار داده است و اجازه داده با احترام به حدود شرعي كه مخصوص زنان است و به شرطي كه حدود ارتباط با مردان نا محرم ، حفظ شود و مسؤوليت هاي زناشويي و خانوادگي را انجام دهد ، در امور سياسي مشاركت كند . شكي نيست كه زن مسلمان همراه با مرد مسلمان ، مسؤوليت امر به معروف و نهي از منكر و مسؤوليت اهتمام به امور مسلمين در جامعه اسلامي را متحمل مي شود .

شارع ، زن را بي تفاوت در مقابل آنچه كه در جامعه مي گذرد قرار نداده و محدود ننموده است ، آنچه كه در كتاب و سنّت وارد شده شامل مردان و زنان است و مختص به مردان نيست .

از اين جمله سخن خداوند تعالي است كه : « والمُؤمِنُونَ و المُؤمِناتِ ،‌بَعضُهُم اولياءُ بَعضِ‌يَأمُرونَ وَ‌يَنهُونَ‌عَن المُنكَر وَ يُقيمُونَ الصَّلاهَ‌و يُؤتُونَ الَّزكاهَ وَ يَطيعُونَ‌ اللهَ و رَسولَهُ‌ ، اولئكَ سَيَر حَمُهُمُ اللهَ ، انَّ اللهَ‌عَزيزُ حَكيمٌ‌ …. »   « مردان و زنان با ايمان ، ولي يكديگرند ، امر به معروف و نهي از منكر مي كنند ، و نماز را بر ژا مي دارند و زكات را مي ژردازند و خدا و رسولش را اطاعت مي كنند ، بزودي خدا آنان را مورد رحمت خويش قرار مي دهد ، خداوند توانا و حكيم است . »

و از اين مورد حديث مشهور نبوي است كه مي فرمايد : « هر كس صبح كند و غروب كند ( شب را به روز و روز را به شب برساند ) ولي به امور مسلمانان اهتمام نورزداز ايشان نيست » به تأكيد اين ادله و همة آنچه در همين معني در « كتاب » و « سنّت » است و ما ذكر نكرديم شامل زنان نيز مي شود .

بعد از اثبات آنچه كه قبلاً بيان شد و زن بر حسب اصل آفرينش و تكامل از اهليّت و شايستگي ( توانايي ) كامل برخوردار است ، اين ادله ثابت مي كند كه زن شايستگي بر تلاش جدي در امور عمومي و اجتماعي امت را دارد و براي شناخت نيازمنديهاي اجتماع و امت و نظارت بر تصميمات حكومت و اعمال آن ها و عملكرد اهل سياست و جايگاه هاي ايشان به مقدار شناخت نيازهاي اجتماع و امت ، مي تواند اقدام كند و براي رأي دادن در امور اجتماع اهليّت دارد و رأي او نقّاد و تأييد كننده و قابل عرضه است و براي رفع نيازمنديها و حل مشكلات ، شايستة اجابت مي باشد .