پایان نامه خرید کالاهای تقلبی//کالا با برند لوکس

تعریف کالاهای با برند لوکس یا معتبر

در ادامه، ابتدا به تعریف کالاها با برند لوکس می پردازیم، سپس سعی می کنیم درک کاملی از نگرش ها و انگیزه های مصرف کنندگان از خرید کالاهای لوکس ارائه کنیم. بعد از توضیح در مورد تمایل برای کالاهای لوکس، به بررسی ادبیات موضوعی و یافته های قبلی در این زمینه می پردازیم.

مفهموم لوکس عموما به صورت متفاوت و اغلب با معانی متناقص با یکدیگر به کار می روند، در سال 2008 نهایتا دانت و همکارانش[1] تعریف کاملی از برند لوکس ارائه کردند.

طبق تعریف آن ها یک برند لوکس باید:

  • در بین یک طبقه مصرف نما[2] قرار بگیرد که ظاهرا نشان می دهند نسبت به قیمت حساسیت ندارند.
  • نشان دهد که برندی گران قیمت است یا حتی تاثیر مثبتی بر تصویرشان می گذارد.
  • بیان کند که ادراک از قیمت نقش کمی در رفتار مصرف کنندگان به سمت خرید دارد.

مور و بیرتوستل[3] (2005) چهار ویژگی اساسی برای برندهای لوکس برشمردند:1 )بیان کننده انحصار محصول در دست طبقه مصرف کننده 2) هویت برند به خوبی شناخته شده است 3)لذت بردن از آگاهی برند و کیفیت بالا 4) و حفظ سطح فروش و وفاداری مصرف کننده (نونو و کلوچ[4]، 1998).

برندهای لوکس را به عنوان کالاهایی تعریف کردند که نسبت سودمندی عملیاتیشان نسبت به قیمت پایین است درحالیکه نسبت سودمندی نامحسوس بودن و موقعیتشان به قیمت بالاست. کالاها یا برندهای لوکس در شرایط نسبی و مطلق گران قیمت می باشند (تات[5]، 2010، 22). به علاوه این کالاها در برخی مواقع به عنوان کالاهای کم ارزشی درنظر گرفته می شوند که مزیت کارکردی شفافی در مقایسه با کالاهای غیر لوکس همتایشان ندارند (دوبوا و دوکیسن[6]، 1992). این برندها دارای مطلوبیتی فراتر از کارکردشان هستند و برای استفاده کنندگانشان از طریق مالکیت آنها یک جایگاه خاص فراهم می کند. این جذابیت و مطلوبیت آنها نتیجه کمیاب بودن آن ها در توزیع و مرتبط بودن آن ها با طبقه خاصی از مصرف کنندگان می باشد (مور و بیرتوستل، 2005).

بنابراین، جلوه های تمایز مشتریان ممکن است از طریق بدست آوردن یا پوشیدن نمونه مدهای لوکس نمایش داده شود که این باعث کمک به افراد برای ایجاد هویت شخصی منحصربفرد می شود (تات، 2010، 23).

بطور معمول، عبارت کالاهای لوکس تعریف شده به عنوان کالاهایی که بصورت انحصاری استفاده می شود و یا برای نمایش دادن یک برند خاص که برای استفاده کننده آن علاوه بر مفید بودن در کارکردهایش، پرستیژ نیز به همراه دارد (گراسمن و شاپیرو[7]، 1998). یک تعریف از صنایع کالاهای لوکس به عنوان یک اصطلاح جمعی برای شرکت هایی که در کنار فروش محصولات با کیفیت در اصل به جایگاه، عواطف، منافع، پرستیژ (کونیگس و اسچیرچ[8]، 2006، 3). یکی از شرکت های تحقیقاتی به نام اینتربرند[9] سه ویژگی اساسی با عنوان شهرت و اعتبار،جایگاه نمادین و فروش و حضور جهانی را برای برندهای لوکس پیشرو شناسایی کرده است (اینتربرند، 2008).

[1] . Danet et.al

[2].  consumer-facing

[3] . Moore  and  Birtwistle

[4].  Nueno  and Quelch

[5].  TATT

[6].  Dubois  &  Duquesne

[7].  Grossman and Shapiro

[8] . Konigs and Schiereck

[9] . Interbrand