جستجوی مقالات فارسی – قرارداد های نفتی بای بک در تولید و قابلیت اعمال آن در صنعت …

میان دستی: انتقال نفت از میدان نفتی به پالایشگاهپروژه‌هایی که به صورت عمده در بخش بالا دستی اجرا می‌شود. پروژه اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از مخزن تا پایان عمر آن … Read More

مقاله علمی با منبع : قرارداد های نفتی بای بک در تولید و قابلیت اعمال آن در …

در این پایان نامه سعی بر آن شده است که علاوه بر معرفی انواع قراردادهای نفتی، تاکید اهم به نوع خاصی از قراردادهای نفتی با عنوان بیع متقابل نموده است … Read More

دسترسی به منابع مقالات : قرارداد های نفتی بای بک در تولید و قابلیت اعمال آن در …

گفتاراول: چالش‌‌های سرمایه گذاری کلان اقتصادی ۱۲۱نتیجه گیری ۱۲۴پیشنهادات ۱۲۶منابع و ماخذ ۱۲۷پیوست‌ها ۱۳۴Abstract 147چکیدهنفت، نیرو بخش موتور اقتصادی، تسریع کننده پیشرفت‌های فن‌آوری و باعث افزایش توان تولید در کشورها … Read More

سامانه پژوهشی – بازنمایی چالش سنت و مدرنیته در فیلم های خانوادگی دهۀ هشتاد سینمای ایران۹۲- …

۱۵ ۱- وقتی وسایل رعنا (گلسینه، شیشهعطر، شالگردن) را روی میز خانۀ دکتر میبیند، آینه بالای میز را میشکند.۲- با دوستش (مرتضی جباری) درد دل میکند: «دلم میخواد حال دکتر … Read More

بازنمایی چالش سنت و مدرنیته در فیلم های خانوادگی دهۀ هشتاد سینمای …

نمودار ۴- ۱۰ مفصلبندی دالهای مرتبط با شخصیت امیر– خانوادۀ طاهرهتا اینجا ویژگی هر یک از شخصیتهای اصلی فیلم را بهدست آوردیم. حال اگر ویژگیهای همۀ اعضای خانواده را در … Read More

تحقیق – بازنمایی چالش سنت و مدرنیته در فیلم های خانوادگی دهۀ هشتاد سینمای ایران۹۲- …

جمعگرایی فردگرایی- استقلالطلبی انتقال مهارتها به نسل بعد بیعلاقه به بازآفرینی سبک زندگی به شیوۀ گذشته علاقهمند به پوشش سنتی، اشیاء سنتی، زندگی سنتی علاقهمند به تکنولوژی، پوشش مدرن، شیوۀ … Read More