نقشه کاداستر

ماده چهارم قانون جامع کاداستر چنین مقرر می‌دارد: «سازمان مکلف است ظرف مدت مذکور در ماده (۳)، نظام جامع را به نحوی ایجاد کند و مورد بهره برداری قرار دهد که علاوه بر اطلاعات نقشه‌ها و اسناد مالکیت حدنگار، دربرگیرنده اطلاعات مربوط به پلاک و بخش ثبتی ملک، آدرس دقیق پستی آن، شناسه (کد) انحصاری…

موانع پیش رو جهت دستیابی به مدیریت زنجیره تامین سبز

  موانع اصلی پیش رو در دستیابی به مدیریت زنجیره  تامین سبز به چهار دسته: هزینه بالای اجرای اصول زیست محیطی، کمبود هشدار ها و اطلاع رسانی نسبت به مسائل زیست محیطی، موانع تکنولوژیکی و کمبود اطلاعات، دانش و آموزش در خصوص مسائل زیست محیطی تقسیم می شوند (فراهانی و همکاران، ۲۰۰۹). هزینه بالا و…

ساختار شکست ریسک

ساختار شکست ریسک: این روش ابزار موثری جهت شناسایی هدفدار و طبقه بندی شده ریسک ارایه می دهد. RBS واقع یک ساختار سلسله مراتبی از ریسکهای پروژه است. RBS پتانسیل آن را دارد که به عنوان یک ابزار قوی در جهت فهم ریسک های پروژه به خدمت گرفته شوند. RBS می تواند در جهت فهم…

تاثیر مدیریت فرآیند طراحی بر بروز دوباره کاری های اجرا و هزینه های مربوطه

تاثیر مدیریت فرآیند طراحی بر بروز دوباره کاری های اجرا  هزینه ای که صرف اصلاح خرابی ها ودوباره کاری ها می گردد، امروزه به یکی از موضوعات قابل توجه در ساخت و ساز در اغلب کشورها ،تبدیل شده است. فیلیپ کروسی آمریکایی معتقد است بیش از ۱۵ تا ۲۰ درصد سود خالص ساخت ،صرف دوباره…

جایگزین‌های حبس: خدمات عمومی، جزای نقدی ، زندان، اصلاح، بازپروری

​ اجرای مفید و موثر روش های جایگزین کیفر حبس به منظور تعدیل حبس نیازمند زمینه سازی و فرهنگ سازی در میان اقشار مختلف افراد جامعه و نهادهای درگیر اجرای این روش هاست. باید به آنها قبولانده شود چرا به جایگزین کردن روش هایی به جای زندانی کردن مجرم تاکید داریم؟ چگونه این روش های…

جرم هرزه نگاری جنسی -سیاست جنایی، جرایم منافی عفت، رابطه نامشروع

با توجه به پیشرفت روز افزون جامعه بشری و پدیداری رسانه های جمعی و گروهی سمعی و بصری و با در نظر گرفتن غرایز جنسی افراد انسانی جرایم نیز در عرصه رفتارهای بشری به وجود آمده است که به صورت غیرمستقیم، حیثیت و آبروی افراد خاص را شامل شده و به صورت مستقیم، امیال و…

روان شناسان – ازدواج سفید

روان شناسان معتقدند رابطه ای که از طریق ازدواج سفید بوجود می آید موجب کاهش فرزندآوری می شود، بعلاوه سطح زندگی افراد تغییر می کند و خلاء روانی برای دختر را در پی دارد و همچنین ممکن است شانس مادر شدن او را کاهش دهد و حتی به آسیب هایی مانند اعتیاد سوق پیدا کنند،…