بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی (درونگرایی وبرونگرایی) وبهزیستی روانشناختی با سلامت روان درمعلمان دوره ابتدایی شهر ساری

سرمایه روانشناختی یک وضعیت توسعه‌ای مثبت روانشناختی با مشخصه‌های متعهد شدن و انجام تلاش لازم برای موفقیت در کارها وظایف چالش ‌برانگیز، داشتن استناد مثبت درباره موفقیت‌های حال و آینده، … Read More

بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج البلاغه- قسمت ۱۸

(بوستان، باب اوّل، حکایت ۱)۴-۱۶-۳-گماردن افراد صالح در رأس اموربرای اینکه قوانین درهر جامعه ای به طور کامل اجرا شود به طوری که به هیچ کس ظلمی نشودو حقّ هیچ … Read More

تبیین مفهوم و مبانی و مصادیق سببیت طولی و عرضی در قتل- قسمت ۵

الف) سبب در اصطلاح فقهی«واژه‌ی سبب در فقه در موارد مختلف به کار رفته که از آن جمله می‌توان به موضوعات احکام و موجبات ضمان و عقود و ایقاعات اشاره … Read More

شخصیت حضرت علی ع در دو منظومه علی نامه و خاوران نامه- قسمت ۱۵

(ابن حسام، ۱۳۸۲: ۱۴۸)   در حادثه ای دیگر، کشتی مالک براثر باد نا موافق، به سوی «طلسم دال» تغییر جهت می دهد و مالک علی رغم منع همراهان،برای آگاه … Read More

تحلیل رابطه جوسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران- قسمت ۱۸

تحقیق یک فعالیت ساختارمند است که به کشف و پروراندن مجموعه‌ای از دانش سازمان یافته معطوف است . به عبارت دیگر تحقیق را می‌توان به تجزیه و تحلیل و ثبت … Read More

رابطه بین مدیریت سود وتغییرات آن وپیش بینی سودهای آتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهرآن- قسمت ۱۰

۱ زمان بندی رویدادها   زمان بندی رویدادها یک انتخاب مدیریت است تا یک انتخاب حسابداری. مدیر برای اینکه سود را هموار کند رویدادهایی را که اتفاق افتاده‌اند در زمان … Read More