جرایم مربوط به کارکنان دادگستری

اگر کارمندی به وظیفه اش عمل نکند، یا وظیفه اش را درست و درمان انجام ندهد یا حتی قصد داشته باشد از قدرتی که دارد سوءاستفاده کند،این فرد با قانون … Read More

بررسی قاعده تلازم اذن در شی و لوازم در حقوق خانواده

قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن است در زندگی اجتماعی و روابط افراد با یکدیگر به طور گسترده در گذشته و حال مورد استفاده عقلاء بود ، و … Read More

وقف پول و سهام در حقوق ایران و فقه امامیه

سنت حسنه وقف همواره از جمله مباحث ثابت در کتب فقهی بوده و در طول سالیان متمادی منشاء اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه های مختلف اجتماع بوده است، اگرچه اصل … Read More

بررسی جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط مدیر عامل و اعضاء هیات …

مبحث اول : مفاهیم و مبانی نظری.. 18 گفتار اول : تعاریف.. 18 بند اول : جرم و تعاریف آن در حقوق ایران و فرانسه. 18 الف : تعریف لغوی.. … Read More

نقش اتاق پایاپای در قرارداد آتی و بررسی تضامین قابل قبول در آن در حقوق ایران و …

گفتار سوم : سازمان تجارت جهانی و ارکان سازمان.. 29 بند اول : اصول سازمان.. 30 بند دوم : اهداف سازمان.. 31 فصل سوم : بررسی نقش اتاق پایاپای در قرارداد آتی … Read More

بررسی ابعاد پردازش شناختی در دانش­ آموزان با اختلال­ های یادگیری

…………………………….. 68 5-2- تحلیل سوالات پژوهش………………….. 68 5-3- جمع بندی………………………….. 73 5-4- محدودیت­های پژوهش…………………… 74 5-5- پیشنهادهای پژوهشی………………….. 74 5-6- پیشنهادهای کاربردی…………………. 75 عنوان                                         صفحه فهرست منابع و مآخذ … Read More

بررسی فرهنگ­سازی و آگاه­سازی خانواده­ها با روش­های نوین سبک زندگی اسلامی

این آسیب­ها ناشی از دور شدن از فرهنگ قرآن و اهل بیت می­باشد. این آسیب­ها با کار درست و علمی و همه جانبه قابل درمان است. یکی از عواملی که … Read More