تفكر استراتژيك:”پایان نامه تاثیر نوآوری بر عملکرد شرکت

تفكر استراتژيك گریگوری اسمیت درمقاله خود هفت راز ایجاد سازمانهای با عملکرد برتر را تعهد و مشارکت مدیریت ارشد ، تمرکز استراتژیک ، تیم های راهبری، شناسایی پروژه های کلیدی بهبود ، … Read More

مدیریت بدهي­هاي جاري :/پایان نامه مدیریت سرمایه بر ثروت سهامداران

مدیریت بدهي­هاي جاري   سرمایه در گردش مستلزم تعيين و حفظ سطح معيني از هر يك از اقلام دارايي جاري و كل دارايي­هاي جاري است. بنابراين اگر نوع مديريت دارايي­هاي جاري … Read More

فرصتهاي سرمايه‌گذاري:/پایان نامه درباره مدیریت سرمایه در گردش

ماهيت فرصتهاي سرمايه‌گذاري ماهيت فرصتهاي سرمايه‌گذاري پاسخ به این پرسش است که چرا سرمايه‌گذاري مي‌كنيم ؟ در يك عبارت ساده  مي‌توان گفت كه سرمايه‌گذاران مي خواهند از پول خود، سودي … Read More