رويكردهاي مديريت كيفيت خدمات/پایان نامه تاثیر بازاریابی برجذب مشتریان بانک

رويكردهاي مديريت كيفيت خدمات موفقيت تجاري در اقتصاد جديد جهاني به توانايي خلق ارزش‎هاي متمايز درمحصول از طريق كيفيت در طراحي و توليد و بيان اين ارزش‎ها به صورتي اثربخش … Read More

آمیخته و مدیریت بازاریابی/پایان نامه تاثیر بازاریابی برجذب مشتریان بانک

مدیریت بازاریابی مدیریت بازاریابی عبارتست از (( تجزیه و تحلیل طرح ریزی، اجرا و کنترل برنامه های تعیین شده برای فراهم آوردن مبادلات مطلوب با بازارهای موردنظر به منظور دستیابی … Read More

راهکارهاي افزايش تعهد سازمانی:پایان نامه تأثیر ابعاد فرهنگی بر رفتار شهروندی

راهکارهاي افزايش تعهد سازمانی به نظر می رسد تعهد سازمانی به عنوان یک مقوله مهم باید در سازمان ها گسترش یافته و به آن بیشتر توجه شود. تعدادی از راهکارهای … Read More

ديدگاه هاي مختلف رفتار شهروندي:پایان نامه تأثیر ابعاد فرهنگی بر رفتار شهروندی

ديدگاه هاي صاحبنظران در خصوص مفهوم رفتار شهروندي سازماني به رغم توجه فزاينده به مفهوم رفتار شهروندي سازماني، مرور ادبيات حوزه مذكور مبين فقدان اجماع در خصوص ابعاد مفهوم مذكور … Read More

ديدگاه‌هاي نظري تعهد سازماني-پایان نامه پذیرش تغییرات سازمانی در کارمندان شرکت فولاد

ديدگاه‌هاي نظري تعهد سازماني 2-13-1 مدل” مي ير و آلن”[1] آلن و مير(1997) معتقد بودند که تعهد، فرد را با سازمان پيوند مي دهد و اين پيوند احتمال ترک شغل … Read More

اهمیت بودجه‌ریزی عملیاتی در ایران:پایان نامه در مورد بودجه ريزی عملياتی

فلسفه و اهمیت بودجه‌ریزی عملیاتی در ایران بودجه برنامه‌‌ای یا به عبارت دیگر برنامه‌ای- هزینه‌ای که از سال 1344 در ایران بنیان نهاد شده است به علت دگرگونی‌های اقتصادی، اجتماعی … Read More

 اجزاي تشکیل دهنده هزینه سرمایه:پایان نامه در مورد ساختار سرمایه با سودآوری بانک

اجزاي تشکیل دهنده هزینه سرمایه در بحث بودجه بندي سرمایه اي[1]  از هزینه ترکیبی سرمایه یعنی ترکیبی از همه اجزاء تشکیل دهنده وجوه بلند مدت استفاده می شود که به … Read More