عوامل روانی، اجتماعی و محیطی همبسته با فعالیت جسمانی دانش­آموزان دختر مقطع متوسطه …

: فعالیت جسمانی یکی از ابعاد سبک زندگی سالم است و خطر بیماری قلبی و عروقی، برخی سرطان ها و دیابت نوع ٢ را کاهش می دهد (واربورتون و همکاران، 2006). ورزش … Read More

جرایم مربوط به کارکنان دادگستری

اگر کارمندی به وظیفه اش عمل نکند، یا وظیفه اش را درست و درمان انجام ندهد یا حتی قصد داشته باشد از قدرتی که دارد سوءاستفاده کند،این فرد با قانون … Read More

بررسی ابعاد پردازش شناختی در دانش­ آموزان با اختلال­ های یادگیری

…………………………….. 68 5-2- تحلیل سوالات پژوهش………………….. 68 5-3- جمع بندی………………………….. 73 5-4- محدودیت­های پژوهش…………………… 74 5-5- پیشنهادهای پژوهشی………………….. 74 5-6- پیشنهادهای کاربردی…………………. 75 عنوان                                         صفحه فهرست منابع و مآخذ … Read More