پژوهش دانشگاهی – مدل سازی ترک های ثانویه با استفاده از تئوریارائه روشی جدید جهت بهبود بازدهی تخصیص …

پس از انتقال فریم‌های آخرین واحد در دسته‌ی دوم، اولین واحد از دسته‌ی اول پس از بازه‌ی زمانی محافظ شروع به ارسال داده می‌کند و پس از آن تمام واحدهای … Read More

مدل سازی ترک های ثانویه با استفاده از تئوریارائه روشی جدید جهت …

واریانس تاخیر نسبتا کمی دارد و در ترافیک کم، واریانس تاخیر برابر صفر است. بیش‌ترین۵۸/۱۵ % در ترافیک پایین، گذردهی کم‌تری دارد. متوسط۴/۷۶ % بهار کم‌ترین میزان تاخیر را دارد … Read More

مقاله – مدل سازی ترک های ثانویه با استفاده از تئوریارائه روشی جدید جهت بهبود …

روش تخمین در IPACT-GE براساس ویژگی خود شباهتی ترافیک شبکه است بدین ترتیب که هر واحد زمانی که از ترمینال، پهنای باند دریافت می‌کند یک تایمر را روشن می‌کند و … Read More

مدل سازی ترک های ثانویه با استفاده از تئوریارائه روشی جدید جهت …

الف) و را با هم مقایسه می‌کند.ب) اگر باشد، این پیغام پاسخ از طرف واحدی است که تمام پهنای باند را دریافت کرده است. تعداد بسته‌ها در انتقالرا می‌گیرد. اگر … Read More

مدل سازی ترک های ثانویه با استفاده از تئوریارائه روشی جدید جهت بهبود …

فناوری مزایا معایب SONET قابلیت تحمل خطاقابلیت مدیریت خطا سخت افزار گران قیمتعدم کارایی برای ترافیک داده منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است ATM سهولت در … Read More

مقاله علمی با منبع : بررسی تطبیقی گردشگری مذهبی در کلانشهرهای ایران- قسمت ۶۶

مسائل و مشکلات مشترک در زمینه گردشگری مذهبی در سه کلان شهر کدامند؟ همانطور که از نتایج تحقیق بر می آید مسائل و مشکلات مشترک در سه کلان شهر را … Read More