دسترسی به منابع مقالات : مقایسه‌ی ثبت بین ‌المللی ورقه ‌ی اختراع با حقوق داخلی ایران

فهرست اشکالعنـوان صفحـهشکل ۱- تصویر نمونه سند اختراع منتشر شده توسط اداره ثبت اختراعات امریکا ۵۷چکیدهسابقه‌ی ثبت اختراع و حمایت آن توسط دولت‌ها به بیش از چند صد سال می‌رسد. … Read More

بررسی تطبیقی گردشگری مذهبی در کلانشهرهای ایران- قسمت ۴۷

پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم نام جاذبه ها حافظیه ارگ کریمخانی بازار وکیل مسجد وکیل حمام وکیل شاهچراغ سید علاالدین حسین حافظیه باغ دلگشا باغ ارم شکل ۱۲-۴: نقشه … Read More

دسترسی متن کامل – بررسی تطبیقی گردشگری مذهبی در کلانشهرهای ایران- قسمت ۴۴

خانه ها منزل شیخ روزبهان، منزل توتونچی، منزل جوکار، منزل صالحی، منزل نصیر الملک، منزل کازرونیان، منزل یزدی، منزل رجبعلی هوایی، منزل تیمناک، منزل شفا، منزل موسوی، منزل توکلی، منزل … Read More

سامانه پژوهشی – بررسی تطبیقی گردشگری مذهبی در کلانشهرهای ایران- قسمت ۴۳

۹۱۸۴۰۰ ۷۵۵۲۸۷ مأخذ: سازمان میراث فرهنگی وصنایع دستینمودار۹-۴: مقایسه تعداد گردشگران وارد شده به شهر شیراز ۸۸-۱۳۸۵همانطور که در نمودار ۹-۴ مشاهده می کنید تعداد گردشگران وارد شده به شهر … Read More

بررسی تطبیقی گردشگری مذهبی در کلانشهرهای ایران- قسمت ۲۵

آزمایشگاه اورژانس درمانگاه مرکز و خانه بهداشت مجموع تعداد ۴۳۰ ۳۶۴۴ ۳۹ ۳۱ ۱۵۰ ۳۱ ۵۳ ۱۵۰ ۴۵۲۸ منبع: ( پروتال علوم پزشکی مشهد، ۱۳۹۰)مطالعات انجام شده در خصو ص … Read More

سامانه پژوهشی – بررسی تطبیقی گردشگری مذهبی در کلانشهرهای ایران- قسمت ۱۹

تاریخی- طبیعی نمایشگاه حیات وحش، موزه تاریخی طبیعی و موزه علوم طبیعی و …. فرهنگی – تفریحی کوهسنگی، پارک ملت، پرک جنگلی طرق، پارک جنگلی وکیل آباد و … طبیعی- … Read More

مقاله علمی با منبع : بررسی تطبیقی گردشگری مذهبی در کلانشهرهای ایران- قسمت ۱۸

۱۹۰۴۲۸۸ ۲۳۷۶۷۳۲ ۴۰۱۰۷۱۲ ۳۷۵۱۰۹۹ ۲۹۹۰۷۸۱ ۲۲۳۱۸۱۲ ۲۱۰۶۴۲۹ ۱۱۷۱۵۸۰ منبع: میراث فرهنگی وصنایع دستی،خراسان رضوی(۱۳۹۲).۲-۱-۴- جاذبه های گردشگری مذهبی مشهدبر اساس مطالعات بدست آمده در شهرستان مشهد ، تعداد ۸۶ انواع … Read More

بررسی تطبیقی گردشگری مذهبی در کلانشهرهای ایران- قسمت ۱۱

۳-۳-زیارتگاه ها و اماکن مقدسه در ایرانبر اساس اعلام سازمان اوقاف و امور خیریه بیش از ۸۰۰۰ امام زاده درایران وجود داردکه از میان آن ها ۵۰۰ مورد بیش از … Read More

متن کامل – بررسی تطبیقی گردشگری مذهبی در کلانشهرهای ایران- قسمت ۱۰

۲-۳- جاذبه های گردشگری مذهبی در ایرانتبدیل زیارت و حرکت های زیارتی به پدیده ای انبوه که در آن گروهای وسیع و متنوعی از مردم مشارکت می کنند، با آثار … Read More

بررسی تطبیقی گردشگری مذهبی در کلانشهرهای ایران- قسمت ۹

۴-۲- مدلی مفهومی از گردشگری مذهبیدر ترسیم مدل مقایسه تطبیقی به عنوان هدف اصلی در بالاترین سطح قرار می گیرد. همچنین بر اساس این مدل کلان شهرهای مشهد، قم وشیراز … Read More