دیدگاه ها و نظریه ها در تبیین اعتیاد اینترنتی و پیامد های آن

علل گراش به اینترنت چیست و چرا برخی از افراد بهره مند از آن، دچار مشکل می شوند و در معرض خطر از دست دادن شغل، از هم گسیختگی روابط … Read More

نشانه هایی از اعتیاد به اینترنت

افرادی که زمان های طولانی و متمادی را صرف انجام بازیهای رایانه ای می کنند یا در گروه های بحث اینترنتی شرکت کنند در شمار افراد آلوده قرار می گیرند. … Read More

فروش پایان نامه : مدل عملکرد اجرایی خودتنظیمی ‌(S-REF)

مدل عملکرد اجرایی خودتنظیمی ‌(S-REF) مدل S-REF تنها معرف نحوه عملکردفرد دراختلالات روان شناختی نیست بلکه الگوی خاصی ازپردازش اطلاعات است(گارسیامونتس، پرز آلوارز، بالبوئنا، گارسلان وکانگاس، ۲۰۰۶). نمودار زیر معرف … Read More

متن کامل پایان نامه روانشناسی : مدل شناختی ویلهلم و استکتی

مدل شناختی ویلهلم و استکتی ویلهلم و استکتی (چوساک، مارکوئز، فاما، رناود و ویلهلم، ۲۰۰۹)، مدلی دیگر ازشناخت درمانی OCD راتحت عنوان شناخت درمانی خالص[۱] و به عنوان جایگزینی برای … Read More