می 9, 2021

پژوهش – بازنمایی چالش سنت و مدرنیته در فیلم های خانوادگی دهۀ هشتاد سینمای ایران۹۲- …

فیلمهای دیگر فیلمساز:صادق کرده (۱۳۵۰)آرامش در حضور دیگران (۱۳۴۹)نفرین (۱۳۵۲)ناخدا خورشید (۱۳۶۵)ای‌ایران (۱۳۶۸)سریالدایی‌جان ناپلئون (۱۳۵۴)۴- ۱- ۱- ۲ خلاصه داستانساعت هفت صبح است، جهانگیر از خواب بیدار میشود، رویا و بچهها …