سایت مقالات فارسی – جایگاه شهادت زنان در حقوق ایران و فقه اسلامی- قسمت ۱۶

امروزه تفکر غالب جهانی ، تقصان ذاتی زن و پایین تر بودن طبیعی شعور و درک او را که تبعاتی چون محرومیت از قضاوت و شهادت داشته باشد ، نمی … Read More

جایگاه شهادت زنان در حقوق ایران و فقه اسلامی- قسمت ۱۵

« … واستشهدوا شهدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احدیها الاخری» چنانکه در این آیه مشهود است ابتدا به حضور … Read More

مقاله علمی با منبع : جایگاه شهادت زنان در حقوق ایران و فقه اسلامی- قسمت ۱۷

عن عبدالله بن سنان قال : سمعت اباعبدالله (ع) یقول… و لایجوز فی الرجم شهاده رجلین و اربع نسوه و یجوز فی ذلک ثلاثه رجال وامراتان … امام صادق (ع) … Read More

دسترسی به منابع مقالات : جایگاه شهادت زنان در حقوق ایران و فقه اسلامی- قسمت ۱۹

همچنین شهید در الدروس فرموده ظاهر کلام ابن جنید تساوی لواط و سحق با زنا از نظر طریق اثبات به وسیله شهادت زنان است:…وظاهر ابن الجنید مساواه اللواط و السحق … Read More

جایگاه شهادت زنان در حقوق ایران و فقه اسلامی- قسمت ۱۰

بلوغ عقل ایمان طهارت مولود عدالت عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا عدم اشتغال به تکدی … Read More

دسترسی به منابع مقالات : جایگاه شهادت زنان در حقوق ایران و فقه اسلامی- قسمت ۹

۱-۳-۱-سنت:امام مسلم از اشعث بن قیس روایت کرده است که گفت؛ میان من و مردی که بر سرچاه نزاع و دعوا بود. مسئله نزد پیامبر فرمودند : « شاهداک اویمینه» … Read More

علمی : جایگاه شهادت زنان در حقوق ایران و فقه اسلامی- قسمت ۱۱

شهادت اطفال ممیز فقط در جراحات پذیرفته است ، مشروط به اینکه اطفال در شهادتشان اختلاف گفتار نداشته باشند درباره مشهود به ، برکار حرامی گردهم نیامده باشند . شهادت … Read More

سامانه پژوهشی – جایگاه شهادت زنان در حقوق ایران و فقه اسلامی- قسمت ۱۳

یا اینکه مورد دعوی ، وقوع فعلی باشد و شهود در زمان یامکان یا اوصاف فعل مورد نظر ، اختلاف داشته باشند. در این صورت شهادتشان کامل نخواهد بود. مثلا … Read More

جستجوی مقالات فارسی – جایگاه شهادت زنان در حقوق ایران و فقه اسلامی- قسمت ۶

۳-۱۹-روایاتی که با صراحت دلالت بر تساوی شهادت زن با مرد دارد ………………….…… ۷۶۳-۲۰-ادله عدم تساوی شهادت زن و مرد …………………………..……………….… ۷۶۳-۲۰-۱-کتاب …………………………..…………….……………………..… ۷۷۳-۲۰-۲-اصل و قاعده عدم حجیت شهادت زنان … Read More