فايل دانشگاهی – تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکردکارکنان شبکه بهداشت …

تعیین نحوه و روش گردآوری اطلاعات موردنیاز ارزیابی و سنجش اطلاعات اجزای یک سیستم ارزیابی عملکردیک سیستم ارزیابی عملکرد همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است در سه … Read More

تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکردکارکنان شبکه بهداشت و درمان …

برنامه ریزی عقلایی (بخردانه). در این برنامه ریزی استراتژی بر مبنای فرآیند های رسمی و تصمیم گیری عقلایی تدوین می شود.در برنامه ریزی فزاینده و تدریجی استراتژی غیر رسمی و … Read More

مطالعه پایداری عملکرد دانه لاین های کلزا Brassica napus L.- قسمت ۳

۱-۸-۲- پایداری تیپII یا T2 این تیپ شامل روشهای پلستد و پترسون، شوکلا، ریک، ضریب رگریسون فینلی و ویلکنسون و ضریب گرسیون پرکینز و جینکز است (مقدم، ۱۳۷۳). این نوع … Read More

مطالعه پایداری عملکرد دانه لاین های کلزا Brassica napus L.

پایدار است٬ اما برای هر محیط٬ وضعیت آن مربوط به میزان پیش بینی شده یا برآورده شده است. برخی از محققین توصیه میکنند که برای اندازهگیری پایداری عملکرد از مفهوم … Read More

طراحی و شبیه سازی تقویت کننده با توان پایین برای کاربرد …

فصل سوم- پیشینه تکنولوژی های طراحی شده برای کاهش توان مصرفی در مدارات مجتمع۳-۱) تقویت کننده عملیاتیایده به کارگیری تقویت کننده‌های عملیاتی یا آپ امپ اولین بار در دهه ۱۹۴۰ میلادی و در مدار … Read More

سایت مقالات فارسی – جایگاه شهادت زنان در حقوق ایران و فقه اسلامی- قسمت ۱۶

امروزه تفکر غالب جهانی ، تقصان ذاتی زن و پایین تر بودن طبیعی شعور و درک او را که تبعاتی چون محرومیت از قضاوت و شهادت داشته باشد ، نمی … Read More

جایگاه شهادت زنان در حقوق ایران و فقه اسلامی- قسمت ۱۵

« … واستشهدوا شهدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احدیها الاخری» چنانکه در این آیه مشهود است ابتدا به حضور … Read More

مقاله علمی با منبع : جایگاه شهادت زنان در حقوق ایران و فقه اسلامی- قسمت ۱۷

عن عبدالله بن سنان قال : سمعت اباعبدالله (ع) یقول… و لایجوز فی الرجم شهاده رجلین و اربع نسوه و یجوز فی ذلک ثلاثه رجال وامراتان … امام صادق (ع) … Read More

دسترسی به منابع مقالات : جایگاه شهادت زنان در حقوق ایران و فقه اسلامی- قسمت ۱۹

همچنین شهید در الدروس فرموده ظاهر کلام ابن جنید تساوی لواط و سحق با زنا از نظر طریق اثبات به وسیله شهادت زنان است:…وظاهر ابن الجنید مساواه اللواط و السحق … Read More

دسترسی به منابع مقالات : جایگاه شهادت زنان در حقوق ایران و فقه اسلامی- قسمت ۹

۱-۳-۱-سنت:امام مسلم از اشعث بن قیس روایت کرده است که گفت؛ میان من و مردی که بر سرچاه نزاع و دعوا بود. مسئله نزد پیامبر فرمودند : « شاهداک اویمینه» … Read More