دستاوردهای کارت امتیازی متوازن:پایان نامه تدوین نقشه جهاد دانشگاهی

دستاوردهای استفاده از کارت امتیازی متوازن كاپلان يكي از صريح ترين منتقدين روشهاي ارزيابي عملكرد سنتي است و ادعا مي كند كه روش امتيازي متوازن دستاوردهاي زير را به همراه … Read More

سیستم اتوماسیون اداری:/پایان نامه درباره فناوری اطلاعات

سیستم اتوماسیون اداری(OAS) اتوماسیون اداری عبارتست از کاربرد وسائل الکترونیکی در فعالیتهای دفتری بمنظور افزایش کارآیی یک سیستم اتوماسیون اداری( OAS) وظایف پردازش اطلاعات روزانه در اداره و سازمانهای بازرگانی … Read More