اجزاي تشکیل دهنده هزینه سرمایه:پایان نامه در مورد ساختار سرمایه با سودآوری بانک

اجزاي تشکیل دهنده هزینه سرمایه در بحث بودجه بندي سرمایه اي[1]  از هزینه ترکیبی سرمایه یعنی ترکیبی از همه اجزاء تشکیل دهنده وجوه بلند مدت استفاده می شود که به … Read More

مفهوم تصمیم‌گیری:پایان نامه تعهد سازمانی کارکنان و رویکرد عقلائی تصمیم‌گیرندگان

مفهوم تصمیم‌گیری تعاریف زیادی از تصمیم‌گیری صورت گرفته‌است ولی جملگی بر این مساله تأکید دارند که تصمیم بر انتخاب فرد دلالت دارد و فرد این انتخاب را از بین گزینه‌های … Read More

بررسی تاریخچه علمی استرس:پایان نامه ارتباط اصول ارگونومی و استرس در شرکت گاز

بررسی تاریخچه علمی استرس: کلود برنارد بیولوژیست بزرگ فرانسوی قرن نوزدهم خاطر نشان کرده است که محیط داخلی بدن ما بایستی هماهنگی لازم را حفظ کند برای مثال تامین نیازهای … Read More

مدیریت منابع انسانی:(پایان نامه ارتباط تعهد سازمانی و تمایل به ترک شغل)

مدیریت منابع انسانی[1] از تعاریف مختلفی که در مورد مدیریت[2] بیان شده است، می‌توان مدیریت را بصورت زیر خلاصه کرد: 1- مدیریت یک فرآیند است. یعنی مجموعه فعالیت‌هاي منظم، مرتبط … Read More

دیدگاه­های مختلف اضطراب:”پایان نامه درباره آموزش جرأت ورزی در رابطان بهداشت”

دیدگاه­های مختلف در خصوص اضطراب 2-1-4-2-1- نظریه روان­کاوی[1] مهمترین عاملی که بر اساس نظریه تحلیل روانی علت تمام بیماری­های روانی محسوب می شود، اضطراب است. مفهوم اضطراب در مکتب تحلیل … Read More

تعریف مهارت­های زندگی:”پایان نامه درباره آموزش جرأت ورزی در رابطان بهداشت”

تعریف مهارت­های زندگی روان­شناسان در دهه­های اخیر، در بررسی اختلالات رفتاری و انحرافات اجتماعی به این نتیجه رسیده­اند که بسیاری از اختلالات و آسیب­ها، در ناتوانی افراد در تحلیل صحیح … Read More

مفاهیم نظام راهبری شرکتی-پایان نامه ساختار نظام راهبری در مدیریت سود

مفاهیم نظام راهبری شرکتی برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از نظام راهبری شرکتی لازم است به فرآیند طرح و تکوین این مفهوم بپردازیم. بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهد، … Read More