پایان نامه روانشناسی درباره : تفاوت خلاقیت با نوآوری[۱]

تفاوت خلاقیت با نوآوری[۱] خلاقیت مورد علاقه روانشناسان و نوآوری مورد علاقه جامعه شناسان است (فرنودیان ، ۱۳۷۰ ،ص ۶). البته ظاهرا مفاهیم خلاقیت و نوآوری مشابه هم به نظر … Read More

پایان نامه روانشناسی با موضوع معنا و مفهوم خلاقیت

معنا و مفهوم خلاقیت درحقیقت فرد خلاق کسی است که از ذهنی جستجوگر وآفریینده برخوردار باشد. فرهنگ وبستر                          ( ۱۹۵۳)خلاقیت را مترادف اصطلاحاتی مانند اکتشاف ، اختراع ، ابداع و … Read More

پایان نامه روانشناسی با موضوع درمان اختلال وسواس فکری و عملی  مطابق مدل S-REF

درمان اختلال وسواس فکری و عملی  مطابق مدل S-REF مبتنی بررویکرد ولز نقطه اصلی وشروع درمان آگاهی بیمار ازنقشی است که باورهای فراشناخت درحفظ علائمشان بازی می‌کند. به این منظور … Read More

فروش پایان نامه : مدل عملکرد اجرایی خودتنظیمی ‌(S-REF)

مدل عملکرد اجرایی خودتنظیمی ‌(S-REF) مدل S-REF تنها معرف نحوه عملکردفرد دراختلالات روان شناختی نیست بلکه الگوی خاصی ازپردازش اطلاعات است(گارسیامونتس، پرز آلوارز، بالبوئنا، گارسلان وکانگاس، ۲۰۰۶). نمودار زیر معرف … Read More

متن کامل پایان نامه روانشناسی : مدل شناختی ویلهلم و استکتی

مدل شناختی ویلهلم و استکتی ویلهلم و استکتی (چوساک، مارکوئز، فاما، رناود و ویلهلم، ۲۰۰۹)، مدلی دیگر ازشناخت درمانی OCD راتحت عنوان شناخت درمانی خالص[۱] و به عنوان جایگزینی برای … Read More

پایان نامه روانشناسی درباره : مدل شناختی سالکوفسکیس

مدل شناختی سالکوفسکیس چندمدل شناختی پیشنهادشده است که نشانه‌های وسواس فکری و عملی راتوضیح می‌دهند، برای نمونه به کار[۱]، مک فال[۲]، راچمن وراچمن وسالکوفسکیس وسالکوفسکیس می‌توان اشاره کرد(ژانک[۳]، کالاماری[۴]، ریمن[۵]، … Read More

پایان نامه : درمانهای رفتاری اختلال وسواس فکری و عملی 

  درمانهای رفتاری اختلال وسواس فکری و عملی  ازنظریات یادگیری نشات گرفته ومبتنی برنظریه دو مرحله‌ای ماورر(یک رفتارگرای متاثر از روانکاوی) درفراگیری وحفظ ترس ورفتار اجتنابی به عنوان یک الگوی … Read More

دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع درمان دارویی وسواس

درمان دارویی وسواس براساس مدل عصبی- زیستی، مبتلایان به اختلال وسواس فکری و عملی  فعالیت سروتونینی پایینی دارند.  همچنین درقسمت‌های قشرپیشانی مغز و هسته‌های قاعده ای، کاهش فعالیت رانشان می‌دهند. … Read More

پایان نامه روانشناسی با موضوع مدل‌های درمانی اختلال وسواس فکری و عملی

مدل‌های درمانی اختلال وسواس فکری و عملی ۲-۲-۱ مدل عصبی-  زیستی رفتارهای تکراری ویژه وافکار مزاحم خاص اختلال وسواس فکری و عملی (OCD)آنرا یک کاندید مناسب برای مدل روان شناسی … Read More