فرهنگ سازماني:”پایان نامه درباره عدالت سازمانی ادراک شده”

تعاریف فرهنگ سازماني تعاريف متعددي از فرهنگ سازماني[1] به عمل آمده است. برخي مانند ادگار شاين فرهنگ را الگويي از مفروضات بنيادين مشترك مي‌دانند كه اعضاي گروه در رويارويي با … Read More

انواع یادگیری سازمانی-پایان نامه درمورد بهره وری نیروی انسانی

يادگيري پيش­ بيني ­كننده يادگيري پيش­بيني­كننده[1] زماني اتفاق مي­افتد كه سازمان از آينده  مورد انتظار مي­آموزد. اين نوع يادگيري يك رويكرد» دورنما – تفكّر – عمل.« به يادگيري است كه … Read More

اندازه‌گیری عملکرد کسب و کار:”پایان نامه درباره بازار‌گرائی”

معیارهای اندازه‌گیری عملکرد کسب و کار به منظور بررسی رابطه بین بازارگرائی و عملکرد کسب و کار، چندین متغیر عملکرد ارائه گردیده است؛ این متغیرها به دو گروه قابل تقسیم … Read More