مدلهای برنامه ریزی استراتژیک-پایان نامه مدل استراتژيک برای جاذبه گردشگری

مدلهای برنامه ریزی استراتژیک مدل برنامه ریزی استراتژیک وایتمن[1] یکی دیگر از مدل های ساده که برای برنامه ریزی استراتژیک مورد استفاده قرار می گیرد، مدل وایتمن است. بر اساس … Read More

پیشنهاد در زمینه گردشگری:پایان نامه ارائه مدلی جهت بازاریابی گردشگری

پیشنهادهایی در زمینه گردشگری با توجه به نتایج بدست آمده از سوالات پژوهش، پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه می­گردند: استفاده از فنون و مهارت­های بازاریابی در حوزه­های مختلف گردشگری و … Read More

مدل سه بعدی کارول،پایان نامه ادراکات مصرف کننده ازپیامدهای اجتماعی

مدل سه بعدی مسئولیت اجتماعی کارول «کارول» معتقد است که سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از چهار دسته مسئولیت اجتماعی برخوردارند : اقتصادی، حقوقی، اخلاقی و سایر مسئولیت‌ها. «مسئولیت‌های اقتصادی» از مسئولیت‌های اولیه سازمان … Read More

فرایند ارزیابی عملکرد:پایان نامه نقش کلیدی برند در موفقیت شرکتها

استانداردهای عملکرد: استانداردهای عملکرد یک بیانیه از شرایطی است که هرگاه شغلی به طور مؤثر انجام شود، وجود خارجی پیدا می کند. استانداردهای عملکرد، زمانی که تعیین اهداف عملیاتی مبتنی … Read More

روش برآورد الگو-رگرسیون پانل دیتا:پایان نامه تاثیر تحقیق بر رشد اقتصادی

روش برآورد الگو-رگرسیون پانل دیتا در اقتصادسنجی پایه، معمولاً می­خواهیم تغییرات یک متغیر را (Y) بر حسب تعدادی از متغیرها (Xها) که معتقدیم باعث تغییرات Y می­شود توضیح دهیم. اغلب … Read More